luni, 13 august 2018

Charles Haanel – Cheia Universala

Imagini pentru cheia universalaMulţi ani s-au purtat discuţii nesfârşite despre originea raului. Teologii neau spus că Dumnezeu este 
Iubirea şi că Dumnezeu este omniprezent. Dacă este adevărat atunci nu există loc unde să nu fie 
Dumnezeu. Atunci unde se afla Raul, Satana sau Iadul? Să vedem:
Dumnezeu este Spirit.
Spiritul este principiul Creativ al Universului.
Omul este făcut după chipul şi asemanrea lui Dumnezeu.
Omul este deci o fiinţă spirituală.
Singură activitate pe care o posedă spiritul este puterea de a gândi.
Gândirea este deci un proces creativ.
Toate formele sunt deci rezultatul procesului gândirii.
Distrugerea formei trebnuie să fie, de asemenea, rezultatul procesului gândirii.
Reprezentările fictive ale formei sunt rezultatul puterii creative ale gândului, că în Hipnotism.
Reprezentrile aparente ale formei sunt rezultatul puterii creative ale gândului, că în Spiritism.
Invenţia, organizarea şi munca constructivă de orice fel sunt rezultatul puterii creative ale gândului, că în concentrare.
Când puterea creativă a gândului se manifestă în beneficiul umanităţii, numim acel rezulatat bun.
Când puterea creativă a gândului se manifestă într-o manieră destructivă sau rea, numim acel rezultat rău.
Aceasta este originea binelui şi a raului; sunt doar cuvinte care au fost atribuite pentru a indica natura rezultatului procesului de gândire sau procesului creativ.
Gândul precede cu necesitate şi determină acţiunea; acţiunea precede şi determină condiţia.
Partea care urmează va arunca mai multă lumină asupra acestui subiect important.

1. Spiritul unui lucru este chiar acel lucru; este cu necesitate fix, neschimbat şi etern. Spiritul tău eşti tu; fără spirit ai fi nimic. Spiritul devine activ prin cunoaşterea lui şi a posibilităţilor sale.
2. Poţi avea toate bogăţiile din Regat dar dacă nu le cunoşti şi nu le foloseşti, nu au nici o valoare. La fel şi cu bogăţia spiritulala; dacă nu o cunoşti şi nu o foloseşti, nu are nici o valoare. Singura condiţie a puterii spirituale este folosirea sau cunoaşterea ei.
3. Toate marile lucruri vin prin cunoaşterea lor; sceptrul puterii este conştientizarea, iar gândul este mesagerul ei, iar acest mesager modelează constant realităţile lumii invizibile în condiţii şi circumstanţe ale lumii obiective.
4. Gândirea este adevărata activitate a vieţii. Tot timpul avem de-a face cu puterea magică a gândului şi cu conştientizarea. Ce rezultat poţi să aştepţi atât timp cât rămâi inconştient faţă de puterea care a fost plasată sub controlul tău?
5. Atât timp cât vei continua astfel, te limitezi la condiţiile superficiale şi faci din tine calul de bătaie al celor care gândesc; a celor care cunosc şi recunoasc puterea lor; a celor care ştiu că dacă nu suntem dornici să gândim, atunci trebuie să muncim şi cu cât gândim mai puţin cu atât muncim mai mult şi cu atât mai puţin vom obţine prin munca noastră.
6. Secretul puterii este perfectă înţelegere a acestor principii, forţe, metode şi combinaţii ale Minţii şi perfectă înţelegere a relaţiei noastre cu Mintea Universală. Este bine să ne amintim că acest principiu este invariabil; dacă n-ar fi aşa, nu ar fi fiabil – toate principiile rămân mereu neschimbate.
7. Aceasta stabilitate este oportunitatea noastră; tu eşti atributul ei activ, canalul activităţii sale. Universalul poate acţiona numai prin individual.
8. Când începi să observi esenţa Universalului în interiorul tău – este chiar tu – vei începe să faci lucruri; începi să simţi puterea. Este combustibilul care alimentează imaginaţia; care aprinde torţele inspiraţiei; cară conferă vitalitate gândului; care te ajută să te conectezi cu toate forţele invizibile ale Universului. Aceasta este puterea care te va ajuta să plănuieşti fără teamă şi să execuţi cu maestrie.
9. Dar înţelepciunea vine numai în Tăcere; aceasta pare să fie condiţia necesară tuturor telurilor înalte. Tu eşti o entitate a vizualizării. Imaginaţia este locul tău de mnaca. Aici trebuie vizualizat idelul tău.
10. Înţelegerea perfectă a naturii acestei puteri este condiţia primară pentru manifestarea ei; vizualizează întreaga metoda iarăşi şi iarăşi, astfel încât să o poţi folosi în orice moment când ai nevoie. Infinitatea înţelepciunii constă în a urma această metodă prin care putem avea la îndemână inspiraţia omnipotentei Minţi Universale în orice moment.
11. Putem eşua în a recunoaşte lumea interioară, excluzând-o astfel din conştiinţa noastră, dar aceasta va rămâne baza existenţei noastre; când învăţăm să o recunoaştem, nu numai în noi înşine dar în toate persoanele, evenimentele, lucrurile şi circumstanţele atunci vom fi găsit „Împărăţia cerurilor” despre care ni s-a spus că se afla în noi.
12. Eşecurile noastre sunt rezultatul operării a exact aceluisai principiu; principiul rămâne mereu neschimbat, operarea sa este exactă, nu există nici o deviaţie. Dacă gândim lipsa, limitare, discordie vom găsi fructele acestora în mâinile noastre; dacă ne gândim la sărăcie, nefericire sau boala, mesagerii gândului vor atrage tot felul de gânduri asemănătoare iar rezultatul va fi cert. Dacă ne e frică de o calamitate, vom spune că Iov: „Lucrul de care mi-a fost teamă a venit asupra mea”; dacă avem gânduri neplăcute sau ignorante, vom atrage asupra noastră rezultatul ignoranţei noastre.
13. Această putere a gândului, corect înţeleasă şi folosită, este cea mai mare instrument de ususrare a municii, vreodată visat, dar dacă nu este corect înţeles sau este incorect folosit, rezultatul va fi foarte probabil dezastruos, aşa cum am văzut deja. Cu ajutorul acestei puteri poţi întreprinde cu încredere lucrurile care păreau imposibile, pentru că această putere este secretul inspiraţiei, al geniului.
14. Să devii inspirat înseamnă să te abaţi de la cărarea bătută, să mergi în afara potecii, pentru că rezultatele extraordinare necesită mijloace extraordinare. Când ajungem să recunoaştem Unitatea tuturor lucrurilor şi a faptului că sursa tuturor puterilor se afla în interior, atunci am atins sursa inspiraţiei.
15. Inspiraţia este arta realizării de sine; arta ajustării minţii individuale, arta de a te îmbiba cu Mintea Universală; arta de a ataşa mecanismul potrivit, sursei tuturor puterilor; arta diferenţierii faraformei în formă; arta de a deveni canalul pentru fluxul Înţelepciunii Infinite; arta vizualizării perfecţiunii; arta de a realiza omniprezenta Omnipotentei.
16. Înţelegerea şi aprecierea faptului că puterea infinită a omniprezentei este infinită atât în mic cât şi în mare, ne va ajuta să absorbim esenţă sa; înţelegând mai departe faptul că această putere este spirit, deci invizibil, ne va ajuta să îi apreciem prezenta în toate punctele în acelaşi timp.
17. Înţelegerea acestor lucruri, la nivel intelectual şi apoi emoţional, ne ajută să ne scufundăm adânc în oceanul acestri puteri infinite. Înţelegerea la nivel intelectual numai, nu ne estede nici un ajutor; emoţiile trebuie puse în acţiune; gândul fără emoţie este rece. Combinaţia necesară este gând şi sentiment.
18. Inspiraţia vine din interior. Tăcerea este necesară, simţurile trebuie să fie nemişcate, muşchii relaxaţi, repausul cultivat. Când ai ajuns, astfel, în posesia unui sens al echilibrului şi al puterii, atunci vei fi pregătit să primeşti informaţia sau inspiraţia sau înţelepciunea necesare pentru dezvoltarea scopului tău.
19. Nu confunda aceste metode cu acelea ale clarvăzătorilor; nu au nimic în comun. Inspiraţia este arta de a primi şi este pentru tot ceea ce e mai bun în viaţă; scopul tău în viaţă este să înţelegi şi să comanzi aceste forţe invizibile, în loc să le laşi pe ele să te comande pe tine; inspiraţia implica putere; să înţelegi şi să aplici metodele inspiraţiei insemana să devii superman.
20. Putem avea o viaţă din ce în ce mai abundenţă, de fiecare dată când respirăm, dacă alegem conştient să respirăm cu această intenţie. DACĂ este o condiţie foarte importantă în acest caz; intenţia guvernează atenţia, iar fără atenţie poţi să-ţi asiguri numai rezultatele banale pe care oricare altul şi le poate asigura; în concluzie, resursele sunt egale cu cererea.
21. Pentru a-şi asigura multe resurse, cererea ta trebuie să crească şi pe măsură ce vei creşte conştient cerererea, resursele vor urma. Te vei găsi în mijlocul unor din ce în ce mai mari resurse de viaţă, energie şi vitalitate.
22. Motivul nu este greu de înţeles dar este unul dintre misterele vitale ale vieţii care nu par a fi general apreciate. Dacă reuşeşti să ţi-o însuşeşti, vei vedea că este una dintre cele mai măreţe realităţi ale vieţii.
23. Ni s-a spus că: „În el trăim, ne mişcăm şi ne ducem zilele” şi ni să mai spus că „El” este spirit, şi că „El” este Iubire, astfel încât de fiecare dată când respirăm, respirăm această viaţă, dragoste şi spirit. Aceasta este Energia Pranica sau Eterul Pranic. Nu putem exista nici un moment fără acesta. Este Energia Cosmică; este Viaţa Plexului Solar.
24.De fiecare dată când respirăm ne umplem plămânii cu aer şi în acelaşi timp ne vitalizam corpul cu acest Eter Pranic care este Viaţa însăşi, astfel avem oportunitatea să ne conectăm contient cu Toată Viaţa, Toată Inteligenţa şi Toată Substanţă.
25. Cunoaşterea relaţiei şi uniunii tale cu acest Principiu care guvernează Universul şi metodă simplă prin care poţi să te identifici conştient cu el, îţi conferă o înţelegere ştiinţifică a legii prin care te poţi elibera de boală, lipsă sau limitare de orice tip. De fapt, te ajută să inspiri „suflarea vieţii” în nările tale.
26. Aceasta „suflare a vieţii” este o realitate superconstienta. Este esenţa lui „sunt”. Este Fiinţa sau Substanţa Universală pură, iar uniunea nosatra conştientă cu ea ne ajută să o localizăm şi astfel să exersăm puterile creative ale acestei energii creative.
27. Gândul este o vibraţie creativă, iar calitatea condiţiilor create vor depinde de calitatea gândurilor noastre, pentru că nu putem exprima puteri pe care nu le posedăm. Trebuie să „fim” înainte de a „face” şi putem „face” numai ceea ce este o extensie a ceea ce „suntem”, astfel ce vom face coincide cu necesitate cu ceea ce suntem, iar ceea ce suntem depinde de ceea ce gândim. De fiecare dată când gândeşti, porneşti un lanţ de cauzalitate care va crea condiţii în strictă concordanţă cu calitatea gândului original. Gândul care este în armonie cu Mintea Universală va rezulta în rezultate corespunzătoare. Gândul care este destructiv sau discordant va produce rezultate corespunzătoare. Poţi folosi gânduri constructiv sau destructiv, dar legea imuabilă nu-ţi va permite să plantezi un gând de un anumit fel şi să culegi fructele de un alt fel. Eşti liber să foloseşti această minunată putere creativă cum doreşti, dar trebuie să accepţi consecinţele.
28. Acesta este pericolul a ceea ce numim Puterea Voinţă. Sunt unii care cred că prin forţa voinţei pot să constrângă acesta lege; că pot să semene sămânţă de un fel şi prin Putere Voinţei să obţină fructul altei seminţe, dar principiul fundamental al puterii creative se afla în Universal şi deci ideea de a forţa să se supună dorinţelor noastre prin puterea individuală este un concept răsturnat care poate apărea fiind de succes pentru o perioadă, dar în cele din urmă este soldat eşecului pentru că este antagonic puterii pe care vrea să o folosească.
29. Este de fapt individualul care încearcă să supună Universalul, finitul în conflict cu Infinitul. Starea noastră permanentă de bine va fi cel mai bine păstrată printr-o cooperare conştientă cu mişcarea continuă, spre înainte, a Marelui Întreg.
30. Pentru exerciţiul din această săptămână, cauta Liniştea şi concentrează-te asupra faptului că „în el trăim, ne mişcăm şi ne ducem existenţa” este literal ştiinţific exact! Tu eşti pentru că El Este, iar dacă El este Omniprezent, atunci El se afla în tine. Dacă el este tot şi toate, tu eşti în El! Dacă El este Spririt iar tu eşti făcut „după chipul şi asemănarea sa”, atunci singura diferenţă între Spiritul său şi spiritul tău este doar de grad, partea trebuie să fie de acelaşi tip şi calitate cu întregul. Când ajungi să realizezi aceasta cu claritate, vei fi găsit secretul puterii creative a gândului, vei fi găsit originea atât a binelui cât şi a raului, vei fi găsit secretul minunatei puteri de concentrare, vei fi găsit cheia soluţiilor fiecărei probleme fie ea fizică, financiară sau de mediu.
„Puterea de a gândi continuu, adânc şi clar este un inamic declarat şi mortal al greşelilor, gafelor, superstiţiilor, teoriilor neştiinţifice, credinţelor iraţionale, entuziasmului iraţional, fanatismului”. – Haddock

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1. Întrebare: De ce anume depinde puterea?
Răspuns: De recunoaşterea şi folosirea ei.
2. Întrebare: Ce înseamnă recunoaştere?
Răspuns: Înseamnă conştientizare.
3. Întrebare: Cum devenim conştienţi de putere?
Răspuns: Prin gândire.
4. Întrebare: Care este atunci adevărata activitate a vieţii?
Răspuns: Gândirea ştiinţifică corectă.
5. Întrebare: Ce înseamnă gândire ştiinţifică corectă?
Răspuns: Abilitatea de a ajusta procesul nostru de gândire voinţei Universalului. Cu alte cuvinte, a coopera cu legile Naturii.
6. Întrebare: Cum se realizează aceasta?
Răspuns: Asigurându-ne o înţelegere perfectă a principiului, forţelor, metodelor şi combinaţiilor minţii.
7. Întrebare: Ce este Mintea Univerala?
Răspuns: Faptul de bază al întregii existenţe.
8. Întrebare: Care este cauza lipsei, limitării, bolii şi discordiei?
Răspuns: Se datorează operării excat a aceleiaşi legi, care funcţionează fără încetare şi aduce continuu condiţiile corespunzătoare gândului în care îşi au originea şi care le-a creat.
9. Întrebare: Ce este inspiraţia?
Răspuns: Arta realizării omniprezentei Omniscientei.
10. Întrebare: De ce anume depind condiţiile pe care le întâlnim?
Răspuns: Depind de calitatea gândului. Deoarece ceea ce facem depinde de ceea ce suntem şi ceea ce suntem depinde de cea ce gândim.

joi, 9 august 2018

Efectul de piramida


Omul si cosmosul
Fenomenul cel mai ciudat si totodata cel mai funest care a avut loc in evolutia omenirii este, dupa parerea mea, pierderea legaturii dintre Pamant si celelalte planete. inconjuratoare. Poate este un fel de tribut pe care a trebuit sa‑l platim pentru dezvoltarea capacitatilor noastre intelectuale. Dezvoltarea intelectului nostru s-a facut in detrimentul perceptiilor intuitive.
Cognitivul a capatat o importanta crescanda si, datorita acestui fapt, stapanim materia. Intuitia noastra a ajuns in prezent atat de scazuta incat pana si o vaca ce paste ne este, la acest capitol, superioara. Vaca etichetata in mod nechibzuit de noi ca fiind proasta, stie instinctiv, cu o certitudine indubitabila, care ierburi anume ii sunt prielnice. Iar cand vaca nu reuseste sa gaseasca pe pajiste ierburile necesare, nimicite de omul rational care le socoate simple buruieni, bietul animal isi risca viata, varandu-si gatul printre sirurile de sarma ghimpata, spre a ajunge, dincolo de marginea poienii in care se afla, la mult cautata iarba. Mai este oare omul in stare sa gaseasca, asemenea vacii, iarba potrivita? si mai rau: stie el oare ca exista buruieni cu proprietati tamaduitoare? Daca isi mai aminteste inca, atunci trebuie sa caute o carte cu fotografia si descrierea plantei, si sa ajunga, pe cale rationala dar foarte ocolita, la acelasi rezultat ca vaca. Ne putem pune intrebarea daca nu cumva trebuie sa ne intoarcem la nivelul vacii pentru a regasi legatura cu cosmosul? Raspunsul este clar: fiecare forma de existenta trebuie sa parcuga dezvoltarea care ii este harazita si fiecare este obligata sa-si desavarseasca evolutia.
In evolutia umana a fost necesara dezvoltarea intelectului pentru ca numai in acest fel putea sa apara constiinta eului. Astfel, omul a fost pus in situatia de a patrunde pe deplin in materie, ceea ce in ultima instanta era chiar menirea sa. Potrivit unor anumite teorii, printre care se numara si cele ale lui Rudolf Steiner, intemeietorul gandirii antropozofice, omul provine din spirit. Pentru continuarea evoutiei sale omul a trebuit sa coboare la stadiul de pulbere, sa accepte limitele acesteia, pentru ca apoi, luptand impotriva materiei, sa se poata ridica la un nivel spiritual superior. Bineinteles ca este vorba de o evolutie care se intinde pe o perioada de miliarde de ani.
Pe scara acestei uriase evolutii, am ajuns in prezent in punctul cel mai de jos al materiei. Daca dezvoltarea noastra in aceasta directie este in mod vizibil atat de necesara, de ce am numit-o eu „funesta" la inceputul acestui capitol? Se pare ca nu omul stapaneste materia, ci materia pe om. Pentru ca omul constientizeaza doar lumea materiala inconjuratoare, el ajunge sa o considere unica existenta si, consecutiv, si cea mai importanta. Datorita acestei imprejurari lacomia lui a crescut si el a incercat din ce in ce mai mult sa organizeze lumea dupa regulile propriei sale minti si dupa bunul sau plac.
Vrand sa posede cat mai multa materie, el se va considera ca om cu atat mai valoros cu cat proprietatea acumulata va fi mai mare. Tot mai multi oameni ajung sa impartaseasca aceasta convingere, ceea ce duce inevitabil la tot felul de conflicte. Din acest motiv a fost necesara emiterea de legi in vederea reinstaurarii ordinii. Pentru garantarea respectarii lor s-au creat alte institutii si tot asa mai departe. intamplarile situate la nivel individual se regasesc in aceeasi masura, pe scara generala, la nivelul grupului de oameni si chiar la nivelul popoarelor, caci microcosmosul reflecta macrocosmosul. Acest lucru rezulta din faptul ca omul dispune in mod liber de propria sa vointa. De aceea el trebuie sa poarte intreaga raspundere pentru actiunile si produsele gandurilor si bolilor sale.

extras dupa cartea :Efectul de piramida a lui Paul Liekens... www.esoterism.ro

miercuri, 8 august 2018

Cine a produs Marea Criza din 1929?

Nu este greu sa afli cine a produs Marea Criza economica mondiala din 1929. Trebuie doar sa te uiti la cum arata moneda care aniversa sfarsitul crize si a chinului. Restul este doar imaginatie.

Imagini pentru usa s 1932 coin end of depression

vineri, 3 august 2018

Citate de Neale Donald Walsch

Da. Gratitudinea este atitudinea care schimbă totul. A fi recunoscător pentru ceva înseamnă să încetezi a-i mai rezista, să-l vezi şi să-l recunoşti ca pe un dar, chiar şi atunci când darul nu este imediat aparent.
Fii Talismanul norocos pentru toţi ceilalţi! Fă-i pe toţi cei pe care îi atingi astăzi să se simtă norocoşi că te-au întâlnit.
Dorinţa e începutul întregii creaţii. Este primul gând. Este un senti­ment grandios din suflet. Este Dumnezeu care alege ce să creeze în con­tinuare.
Pentru ca sufletul să trăiască experienţa grandorii sale, el trebuie să ştie ce înseamnă grandoarea. Şi asta nu poate s-o ştie, dacă în jurul lui nu există decât grandoare.
Dacă Dumnezeu este ţinta ta, atunci ai noroc; pentru că Dumnezeu este atât de mare încât nu se poate să nu nimereşti.
Frica ne înfăşoară corpurile în haine. Dragostea ne permite să stăm goi. Frica înhaţă şi acaparează tot ce avem, dragostea dăruieşte tot ce avem. Frica îmbrăţişează averi, dragostea îmbrăţişează pe cel iubit. Frica ţine strâns, dragostea dă drumul. Frica înveninează, dragostea mângâie. Frica atacă, dragostea iartă.
Iluminarea înseamnă a înţelege că nu ai unde să mergi, că nu ai nimic de făcut şi că nu trebuie să fii nimeni altcineva decât exact cel ce eşti chiar acum.
Deci, vrei ca viaţa ta “să pornească”? Începe imediat prin a-ţi imagi­na cum vrei să arate şi încadrează-te în ea. Verifică fiecare gând, cuvânt şi acţiune care nu este în armonie cu ea şi îndepărtează-te de ele.
Înţelepciunea este ştiinţa de a trece cu vederea.
Dragostea este energia care se extinde, se deschide, trimite departe, stă pe loc, scoate la iveală, împarte cu alţii, vindecă.
Marele har a lui Iisus a fost că El i-a văzut pe toţi aşa cum erau ei cu adevărat; El a refuzat să accepte aparenţele. El a refuzat să creadă ceea ce credeau alţii despre ei înşişi. El a avut întotdeauna gândirea cea mai înaltă şi întotdeauna i-a invitat şi pe ceilalţi să o aibă.
Dacă te gândeşti că eşti deprimat, abătut, gândeşte-te din nou. Dacă te gândeşti că lumea este un loc rău, plin de evenimente negative, gândeşte-te din nou. Dacă te gândeşti că viaţa ta se prăbuşeşte şi că nu mai ai nici o şansă să o refaci, gândeşte-te din nou.
Salvarea voastră nu se află în acţiunea altuia, ci în acţiunea şi reac­ţia voastră.
Sentimentele sunt limbajul sufletului, dar trebuie să vă asiguraţi că daţi ascultare adevăratelor sentimente şi nu unui model contrafăcut, construit în mintea voastră.
Rostul vieţii nu este să ajungeţi undeva, ci să vă daţi seama că deja sunteţi acolo şi că aţi fost din totdeauna. Sunteţi din totdeauna şi pentru totdeauna – în momentul creaţiei pure.
Dacă întreaga omenire v-ar urma, aţi fi mulţumiţi de drumul pe care o călăuziţi?
Dumnezeu este pretutindeni. De aceea, Dumnezeu nu este ni­căieri anume, deoarece, pentru a fi undeva anume, Dumnezeu ar tre­bui să nu fie în altă parte – ceea ce nu este posibil pentru Dumnezeu.
Grijile sunt cea mai rea formă de activitate mentală din câte există, alături de ură, care este profund autodistructivă. Grijile nu-şi au rostul. Reprezintă o energie mentală irosită.
E momentul ca omenirea să înceteze de a se mai autoamăgi, să se tre­zească, să-şi dea seama că singura problemă a omenirii este lipsa de dra­goste. Dragostea dă naştere la toleranţă, toleranţa dă naştere la pace. In­toleranţa produce război şi priveşte cu indiferenţă către condiţii de neîngăduit. Dragostea nu poate fi indiferentă. Nu ştie cum să o facă.
Voi nu vreţi ca tinerii voştri să tragă propriile lor concluzii. Vreţi ca ei să ajungă la aceeaşi concluzie la care aţi ajuns şi voi. Aşa îi condamnaţi să repete greşelile la care v-au dus propriile voastre concluzii.
Sufletul îţi vorbeşte prin sentimente. Ascultă-ţi sentimentele. Urmează-ţi sentimentele. Preţuieşte-ţi sentimentele.
Sentimentele tale reprezintă adevărul tău. Cel mai bine pentru tine este ceea ce e adevărat pentru tine.
Frica va distorsiona, va dispreţui, va distruge. Şi astfel, Frica va fi cel mai mare duşman al vostru.
Rugăciunea corectă nu este deci rugăciunea de cerere, ci rugăciunea de recunoştinţă.
Bucurie, adevăr, dragoste. Acestea trei sunt surori şi una te duce întotdeauna la cealaltă. Nu contează ordinea în care sunt aşezate.
Vorbeşte cu respect, ca nimeni să nu fie jignit.
Într-un moment critic din orice relaţie umană există o singură întrebare: Ce ar face dragostea acum?
Fii un dar pentru oricine care-ţi intră în viaţă şi pentru oricine în a cărui viaţă intri. Fii atent să nu intri în viaţa altuia, dacă nu poţi să fii un dar.
Uneori, cel mai bun mod de a iubi pe cineva şi cel mai mare ajutor pe care i-l poţi da este de a-l lăsa în pace sau de a-i da puterea de a se ajuta singur.
Un adevărat profesor nu este cel care ştie cel mai mult, ci cel care îi face pe cei mai mulţi să ştie.

luni, 30 iulie 2018

Nikola Tesla -10 citate pentru dezvoltare

Dupa parerea mea Nikola Tesla a fost cel mai mare om de stiinta pe care umanitatea l-a avut. Acest fapt este sustinut de inventiile sale care au fost capabile sa dea un nou impuls Terrei si umanitatii si care, din pacate, multe dintre ele stau ascunse in subsolurile reci ale arhivelor strict secrete ale SUA. Spre deosebire de ceilalti oameni de stiinta, care au existat si care exista si in prezent, Nikola Tesla a materializat toate viziunile si teoriile sale, demonstrandu-le viabilitatea. Din acest motiv am considerat ca o parte a ideilor si citatelor sale ar putea ajuta oamenii. 

1. Primele noastre eforturi sunt pur si simplu niste imbolduri ale unei imaginatii vii si nedisciplinate. Pe masura ce inaintam in varsta, ratiunea preia controlul si devenim din ce in ce mai sistematici si mai organizati.

2. Inventia este cel mai important produs al mintii creative a omului. Scopul sau final este stapanirea completa a mintii asupra lumii materiale, valorificarea fortelor naturii pentru satisfacerea necesitatilor umane.

3. Eu personal evit toti stimulentii. De asemenea ma abtin de la a manca carne.

4. Nu exista dubiu ca mancarea vegetala, precum sunt fulgii de ovaz, este mai economica decat carnea, si superioara ei atat din punctul de vedere al performantelor fizice cat si al celor mentale obtinute. In plus, o astfel de mancare, ne taxeaza organele digestive mai putin si ne face mai multumiti si mai sociabili, producand o cantitate de bine care este dificil de estimat.

5. Omul de stiinta nu tinteste spre un rezultat imediat. El nu se asteapta ca ideile sale avansate sa fie preluate imediat. Munca sa este similara cu a plantatorului - pentru viitor. Datoria sa este sa puna bazele pentru cei care vor veni, si sa le arate calea.

6. Istoria stiintei ne arata ca teoriile saunt perisabile. Cu fiecare adevar nou descoperit noi obtinem o intelegere mai buna a naturii si conceptiile si opiniile noastre sunt modificate.

7. Banii nu reprezinta o astfel de valoare cum este cea care le-a fost atribuita de catre oameni. Toti banii mei au fost investiti in experimente cu ajutorul carora am facut noi descoperiri care au permis umanitatii sa aiba o viata un pic mai usoara.

8. Instinctul este ceva ce transcede cunoasterea. Avem, fara indoiala, anumite fibre fine care ne permit sa percepem adevarurile atunci cand deductia logica, sau orice alt efort intentionat a creierului, este inutil.

9. Darul puterii mentale vine de la Dumnezeu, de la Divinitate, iar daca ne concentram mintea noastra asupra acestui adevar, noi intram in ton cu aceasta mare putere.

10. Cunoasterea vine din Univers, iar viziunea noastra este structura sa cea mai perfecta. Avem doi ochi: pamantesti si spirituali. De preferat este ca cei doi sa devina unul singur.

miercuri, 25 iulie 2018

Sanatate - ASHWAGANDHA

Remedii la îndemână în cazul oboselii cronice sau epuizării suprarenalelor: ASHWAGANDHA
Încă din cele mai vechi timpuri, Ashwagandha a fost folosită pentru a ajuta oamenii să-și întărească sistemul imunitar după o boală, este una dintre cele mai puternice ierburi din vindecarea ayurvedică. Are rezultate foarte bune în echilibrare cortizolului și a hormonilor tiroidieni. Este numită “ginseng indian” datorită proprietăților sale de întinerire, regenerare celulară și de ameliorare a stresului.
Ashwagandha este recomandată pentru îmbunătățirea sănătății tiroidei, echilibrează atât hiper cât si hipotiroidita.
Ashwagandha susține funcția suprarenalelor, este un remediu eficient în oboseala suprarenală și stresul cronic. Studiile medicale au arătat că ashwagandha îmbunătățește nivelul de cortizol și sensibilitatea la insulină. În mod natural echilibrează hormonii.
Când folosiți suplimente alimentare întotdeauna consultați medicul pentru doza recomandată și atenție la precauții și contraindicații!

sursa: sanatate

luni, 23 iulie 2018

Mister - Cultura Cucuteni ar fi similara cu Cultura Yanshao din China!!!

Cucuteni-Yangshao
Conform oamenilor de stiinta din cele doua state, Romania si China, cultura Cucuteni ar prezenta similaritati evidente cu cultura chineza Yanshao. Similaritatile dintre cele doua culturi se pot observa la nivelul oalelor folosite in Antichitate. Modelele oalelor prezinta forme circulare ce se asemeana cu spiralele.

Probabil ca se considera ca populatii din China au ajuns pe teritoriul Romaniei sau invers. Dar eu consider ca aceste similaritati exista deoarece in trecut a existat o civilizatie care s-a extins pe tot globul si care, dupa un cataclism, s-a diluat si s-a fragmentat, decazand total. In aceasta perioada, la Iasi, se va sustine o conferinta cu privire la acest aspect misterios pentru arheologii romani, dar si pentru cei chinezi. 

CuTryOutline.svg

surse foto: www.ziaruldeiasi.roro.wikipedia.org