miercuri, 15 august 2012

Viitoarea Epoca de Aur a umanitatii


În cadrul acestui ciclu măreţ care a început, descoperim cǎ există sute de cicluri mai mici. După aproximativ o altă mie de ani, va exista o altă creştere a ciclului mai mare, cu o altă întrupare divină. Şi apoi, o alta peste aproximativ o mie de ani.Aceste Manifestări ale Divinităţii vor pune în evidenţă capacităţile care există în umanitate de a-şi realiza in întregime destinul şi de a aduce Epoca de aur pe Pământ. Aceste vremuri de pace depăşesc cu mult o pace politică sau materială şi vor fi unele de iluminare reală si de evoluţie extraordinară a  conştiinţei oamenilor. Chiar în timp ce trăim pe Pământ în corpurile noastre, vom fi conştienţi complet de Divinul care există în noi.Tema principală a următoarelor sute de mii de ani va consta în stabilirea unei civilizaţii divine - o civilizaţie care există pe glob într-o stare de iluminare spirituală. Deşi astăzi probabil cǎ există pe această planetă puţine fiinţe care au atins iluminarea spirituală, până la sfârşitul acestui ciclu, fiecare bărbat, femeie şi copil - şi fiecare nouă fiinţă - vor fi în această stare. Aşadar, copiii care se vor naşte în această lume vor fi deja de la naştere înzestraţi cu o stare de conştiinţă superioară. Dar acest lucru se va întâmpla peste mii de ani de acum încolo.Umanitatea nu va avea nevoie de mult timp pentru a atinge pacea “câinilor în lanţ” pacea politică.Abundenţa, sfârşitul sărăciei şi reformarea Pământului pentru a atinge o civilizaţie durabilă vor urma curând. Dar viaţa fiinţelor umane pe această planetă într-o stare de iluminare - când aceasta va fi o experienţă comună şi o mare aspiraţie - reprezintă tema principală a următoarei jumătăţi de milion deani. Toată lumea întreabă:- După aceea, ce va mai rămâne de realizat? Mai sunt foarte multe. Toate lumile uimitoare - toate tărâmurile celeste subtile - vor fi deschise cunoaşterii oamenilor, chiar de când trăiesc pe Pământ. Iar Pământul va deveni unul dintre marile giuvaiere ale întregului cosmos. Acesta este destinul său şi al umanităţii. Imaginaţi-vă pentru o clipă: în cele din urmă va exista o conştiinţă asistată tehnologic şi tehnologii asistate de conştiinţă. Ştiinţele pe care le vedem acum ca fiind ale lumii materiale, vor fi înţelese ca ştiinţe complet integrate în cunoaşterea conştiinţei. Aceasta include vindecarea, transportul, generarea de energie, industria, biologia, agricultura - toate aceste domenii vor avea o componentă care va implica ştiinţa conştiinţei. Aceste ştiinţe ale conştiinţei vor îmbogăţi tehnologiile şi ştiinţele lumii materiale. Vom vedea cǎ fiecare sarcină oferǎ ocazia de a pune în practică aceste cunoştiinţe ale conştiinţei. Şi aceasta va conduce la o mare bucurie şi la descoperiri minunate. Stadiile timpurii ale păcii pe glob vor fi concomitente cu contactul timpuriu, deschis, cu civilizaţiile extraterestre. Va fi un fapt general cunoscut cǎ nu suntem singuri şi cǎ nu am fost niciodată singuri. Adevărata istorie a umanităţii inclusiv ciclurile şi mileniile în care au existat civilizaţii evoluate pe Pământ care au dispărut, va fi cunoscută.
Această relaţie timpurie cu civilizaţiile extraterestre se va baza pe pace, nu pe conflict în spaţiu.Vom face un schimb paşnic de ambasadori cu alte civilizaţii din univers .Ştiinţele care sunt la origine extraterestre, care se ocupă de biomaşini, inteligenţă artificială, nonlocalitate a materiei şi minţii, comunicarea prin intermediul tehnologiilor asistate de conştiinţă la distanţe mari în spaţiu, vor începe să fie acceptate şi înţelese din ce în ce mai mult de oamenii de ştiinţăşi de lideri. Populaţiile lumii vor realiza că aceste popoare extraterestre şi umanitatea sunt una în spirit, în Mintea pură, iar ştiinţele care emană din cunoaşterea conştiinţei vor incepe să fie împărtăşite liber oamenilor. Vom începe să călătorim în spaţiu şi să explorăm alte lumi cu alte civilizaţii extraterestre - mai întâi cu cele de care suntem mai apropiate. Vom evolua organic ca popor care călătoreşte prin spaţiu; nu se va întâmpla totul deodată. Există un prag pe care trebuie mai întâi să-1 depăşim: pacea universală.Vor exista sute de alte praguri şi gradaţii ale relaţiilor care depind complet de nivelul de evoluţie al conştiinţei pe Pământ. Odată cu creşterea nivelului de evoluţie al conştiinţei şi atingerea iluminării, vom putea intra în contact cu civilizaţii superioare. Vor exista întotdeauna fiinţe pe fiecare planetă care sunt pionieri în aceste stări ale conştiinţei. În cele din urmă, întreaga societate va evolua în acea direcţie. Specia umană va atinge la nivel general stări superioare de conştiinţă, vom intra în contact cu alte lumi aflate în starea de conştiinţă cosmică. Şi vor exista schimburi interplanetare culturale şi tehnologice. De asemenea, pe Pământ se va dezvolta o cultură extraordinară şi minunată, care va deveni o cultură cosmică. În timp ce prima mie de ani a acestei noi epoci este marcată de pace şi de o civilizaţie globală îmbelşugată, restul mileniilor vor fi marcate de o cultură cosmică foarte evoluată. În cele din urmă, vom evolua suficient pentru a împărtăşi beneficiile înţelepciunii noastre altor lumi. Acestea vor afla cǎ am mai trecut pe acolo, tot aşa cum au fâcut-o aceste civilizaţii extraterestre mai vârstnice care ne vizitează astăzi. Şi tot aşa cum noi suntem astăzi vizitaţi de civilizaţii care au format lumi paşnice, vom fi emisarii şi paznicii civilizaţiilor care se apropie şi ele de maturitate. Chiar şi obiectele materiale create de societatea noastră vor fi de o calitate atât de ridicată, încât vor avea propria lor conştiinţă. Va fi la fel ca atunci când priveşti un obiect de artă minunat sau un apus de soare magnific: totul va avea o calitate celestă asociată, chiar dacă este un obiect material, atât de minunată va fi îndemânarea creatorului şi designul său. Vom dezvolta tehnologii care au propria viaţă şi conştiinţă. O calitate inteligentă, conştientă va exista în aproape orice facem - chiar dacă e ceva ce astăzi socotim ca “inanimat”.Vom vedea cǎ nimic nu e cu adevărat inanimat - cǎ nu există nimic care sǎ nu fie viu, sǎ fie lipsit de forţă vitală şi inteligenţă conştientă. Totul are viaţă şi totul este conştient - fiecare piatră, fiecare rocă minerală, fiecare atom, fiecare foton.Vom înţelege aceasta nu doar ca o intelectualizare şi vor exista implicaţii profunde în ştiinţele lumii fizice. Oraşele vor căpăta structuri celeste, cu o lumină proprie. Totul va avea o energie vitală specială şi o conştiinţă internă. Şi peste mii de ani, Pământul va deveni o biosferă minunată, cu o civilizaţie umană care conferă o calitate divină, celestă tuturor aspectelor existenţiale.
Corpul uman va reflecta starea interioară atinsă. Vom ajunge la un nivel de perfecţiune când bolile nu vor mai exista sau vor fi foarte rare. Şi apoi, când va veni timpul ca o persoană să treacă la următorul stadiu, aceasta va fi alegerea sa şi vom renunţa în mod conştient la corpul nostru. La sfârşitul acestui ciclu de 500.000 de ani, fiecare aspect al vieţii de pe Pământ va deveni divin. Civilizaţiile extraterestre, fiinţele angelice şi celeste, oamenii – cu toţii vor fi percepuţi unii de alţii şi vor interacţiona. Lumea în care trăim astăzi, când un văl gros împiedică perceperea acestor alte lumi, se va transforma în una a percepţiei şi a cunoaşterii celeste.
În viitor, nu va fi nevoie să ne agăţăm de ignoranţă pentru a ne simţi în siguranţă. Nu ne vom ascunde în ignoranţa noastră. Nu vom găsi mângâiere în orbire, ci ne vom simţi eliberaţi şi ne vom bucura cǎ putem vedea. Vom întâmpina cu braţele deschise nu doar fiinţele extraterestre şi călătoriile interstelare, ci vom vedea şi fiiinţele celeste şi vom intra în contact deschis cu ele.Urmează o epocă în care fiecare fiinţă de pe Pământ va atinge această stare de percepţie şi conştiinţă celestă şi va veni clipa când intreaga noastră civilizaţie va alege să creeze o lume. Vom crea o navă spaţială care va avea o asemenea formă şi textură celestă, încât nava şi toţi cei de la bord vor fi în starea de conştiinţă divină. În această stare, vom călători prin cosmos ca civilizaţie, învăţând alte civilizaţii printr-un şir neîntrerupt de oameni cu o conştiinţă divină, evoluaţi. O parte dintre lucrurile la care suntem martori astăzi ne aratǎ viitorul. Cei care au văzut civilizaţiile extraterestre extrem de evoluate care, deşi au formă fizică, sunt ferm fixate în conştiinţa divină, au întrezărit acest viitor al umanităţii. Atunci când ne vom deplasa de pe Pământ în cosmos ca popor, complet fixaţi în această stare deconştiinţă divină, vom deveni forţa dinamică a unui exemplu de unde se poate ajunge într-o zi - tot aşa cum astăzi există civilizaţii care ne arată cum vom fi in viitor. Prin urmare, acest ciclu minunat continuă,veşnic neîntrerupt. Puteţi să vă imaginaţi aceste vremuri? Acesta este destinul rasei umane. Este un destin celest. Vom deveni “extratereştri”, în starea de conştiinţă cosmică.

extras din cartea... "Adevarul ascuns" de Steven Greer

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu