sâmbătă, 5 septembrie 2015

Omraam Mikhael Aivanhov – Fericirea nu este plăcerea

Nevoia de a găsi fericirea e profund înscrisă în fiinţa umană. Această nevoie ne ghidează şi nestimulează. Cu toate acestea, urmându-şi temperamentul, omul consideră fericirea în mai multe formediferite, care îi apar mai degrabă sub forma plăcerii, şi majoritatea oamenilor confundă una cu alta. Ei îşiimaginează că tot ceea ce le pare atrăgător, simpatic, ce le place, ce le spune ceva, îi va face fericiţi. Einu, dacă vom analiza ce este cu adevărat plăcerea, cum o găsim, unde o găsim, vom înţelege că e multmai complicat.Când vedem câtă energie desfăşoară fiinţele umane pentru a se angrena în activităţi care le dauplăcere, e evident că, dacă fericirea ar fi sinonimă cu plăcerea, lumea întreagă ar înnota în fericire. Dar mai mult se întâmplă contrariul: adesea acolo unde oamenii îşi găsesc plăcerea, ei îşi găsesc şinenorocirea.Plăcerea este o senzaţie momentan agreabilă care vă face să credeţi că prelungind-o cât maimult, veţi fi fericit. Ei bine, nu este aşa. De ce? Pentru că aceste activităţi care vă procură rapid şi uşor plăcere nu se situează, majoritatea, într-un plan prea elevat: ele nu ating decât corpul fizic, poate inima şiun pic intelectul. Ori, nu putem fi fericiţi când căutăm să satisfacem doar corpul fizic, inima sau chiar intelectul, acestea sunt doar satisfacţii parţiale şi efemere. Fericirea, contrar plăcerii, nu e o senzaţie demoment, ci ea priveşte totalitatea fiinţei.Acel care crede că găseşte fericirea în plăcere poate fi comparat cu un beţiv: îşi toarnă vin saualcool şi bea. Ah, se simte bine, uită de toate necazurile şi trage concluzia că e magnific să bei. Dacă ar fi să ne pronunţăm pentru câteva minute, câteva ore, aceasta poate pare magnific. Dar după câţiva ani,ce se va produce? Pierderea facultăţilor, imposibilitatea de a trăi o viaţă familială şi socială echilibrată,decăderea, crima poate...
Ei bine, în numeroase circumstanţe, oamenii se conduc ca şi beţivul: de vreme ce lucrurile le par agreabile, ei trag concluzia că ele vor rămâne aşa pentru eternitate. Din păcate pentru ei sunt obligaţimai târziu să constate pierderile, stricăciunile, şi suferă.Este la fel şi când e vorba de persoane cu care ei au ales să formeze o familie, să se împrietenească, sau să se asocieze pentru muncă: ei au tendinţa să se conducă după prima impresie deplăcere sau neplăcere, simpatie sau antipatie. Ei cred:”Oh, acesta îmi spune ceva” şi, fără să gândească,fără să aprofundeze, ei se decid, fără să-şi dea seama că în realitate au de-a face cu un răufăcător. Ei se îndepărtează de un om pe care-l găsesc mai puţin agreabil, dar în realitate acesta e un om corect, cinstitşi bun. Când ne conducem după simpatie şi antipatie, care sunt impresii de moment, şi nu după judecatăcare vede mult mai departe, ce vreţi, ne vom sparge capul.Iniţiaţii, înţelepţii ne previn despre realitatea lucrurilor, ei ne spun:”Atenţie la ce faceţi: primulmoment de satisfacţie trecut, veţi plăti foarte scump lipsa voastră de clarviziune.” Ei da, câte lucruri suntpe moment agreabile, dar după... Pentru câteva minute agrabile pe aici, pe acolo, trăim ani de suferinţă.De aceea trebuie să fii vigilent şi să nu ai încredere în ceea ce pare agreabil.E adevărat că există anumite plăceri care hrănesc sufletul şi spiritul, dar nu acestea sunt celepreferate de oameni. În plus, a te conduce după plăcere prezintă şi pericole, pentru că ceea ce le placealimentează, cel mai frecvent, instinctele nu sufletul sau spiritul. Proba: nu trebuie decât să vedem unde îşi găsesc plăcerea: în mâncare, în băutură, în a se culca cu cineva, în a juca pe bani la casino, strivindu-i pe alţii, răzbunându-se, etc., posibilităţile nu lipsesc. Dar unde vor ajunge astfel? Desigur nu la fericire,pentru că fericirea este ceva vast, infinit, în timp ce plăcerea nu atinge decât un domeniu limitat în om,acela al naturii inferioare, egoistă, mărginită. În căutarea fericirii, omul nu se gândeşte decât la el, plăcerea sa este el. El nu caută de locplăcerea altora, numai a sa. Astfel, el se limitează şi se depreciază, pentru a obţine plăcerea sa şi oapără, el e obligat frecvent de a folosi metode care nu sunt prea catolice: devine incorect, crud, şi dacă eun moment când un altul îl privează de plăcerea lui, devine iritabil, agresiv, vindicativ. Atunci, ce plăceregustă el? El devine insuportabil pentru alţii, care nu uită să-l facă să simtă aceasta.Desigur, eu nu spun că trebuie să se priveze de toate plăcerile şi satisfacţiile sale, ar fi stupid.De altfel, natura e cea care obligă oamenii să-şi caute plăcerea, altfel viaţa şi-ar pierde gustul, sensul,şi ar deveni întunecată, monotonă. Plăcerea e cea care animă, care dă culoare existenţei şi nu e vorbade a o suprima. Trebuie doar să nu o punem pe primul plan să facem din ea un scop în viaţă, trebuieorientată această tendinţă într-un sens constructiv.Toţi avem instincte, dorinţe şi e normal, dar nu e un motiv pentru a face numai ce ne place. DacăCerul ne dă creierul, este pentru ca să ne servim de el şi să ne orientăm corect. Fiinţa umană seaseamănă cu un vapor care navighează pe oceanul vieţii; la bordul acestui vapor sunt mateloţi care seocupă cu încărcarea combustibilului în cazan pentru propulsie, şi apoi mai există comandantul cu busolasa care se ocupă de orientare. Mateloţii, sunt instinctele, poftele: ei sunt orbi, dar ne fac să avansăm.Comandantul este inteligenţa, înţelepciunea care ne dă direcţia şi supreveghează ca vaporul să nueşueze pe stânci sau să lovească un alt vapor. Din păcate, aceste vapoare care sunt oamenii suntameninţate pentru că comandantul lasă mateloţii să facă ce le place!Cele mai mari deziluzii îl aşteaptă pe cel care se ghidează după plăcere, şi care nu vedeconsecinţele alegerii pe care e pe cale să o facă. Trebuie căutat un alt ghid: raţiunea, pentru că, ea vedeconsecinţele fiecărei direcţii pe care sunteţi pe cale să o alegeţi şi vă avertizează:”Atenţie, acolo, îţi veisparge capul... Acolo, da, poţi să mergi...” Din păcate, dacă vorbiţi cu oamenii, veţi vedea că majoritateaoamenilor sunt convinşi că nu pot să-şi descreţească fruntea, să se însenineze, decât dacă fac ce leplace. Ei sunt gata pentru asta să sară peste toate regulile, toate tabu-urile, cum se spune. Ei vor să fieliberi. Şi care e această libertate? Aceea de a face nebunii, şi de a se distruge. Dacă ne eliberăm cubună ştiinţă de lumină, de înţelepciune, de judecată, pentru a gusta câteva momente de plăcere, vomsuferi, e inevitabil, şi chiar fizic: vom fi bolnavi, pentru că boala nu e altceva decât manifestarea în planfizic a dezordinii pe care o lăsăm să se instaleze în planul psihic.Dacă vrei să inversezi aceste prejudecăţi şi reguli pentru a fi tu însuţi, nu e rău, chiar din contră.Dar trebuie ştiut că sub legile moralei umane se găsesc legile eterne stabilite de Inteligenţa cosmică, şi,că vrem sau nu, când călcăm aceste legi, o vom plăti prin durere, suferinţă, boală. V-am spus mai demult:e uşor să prevezi ce noi boli vor apărea în lume din cauza manierei în care oamenii îşi trăiesc libertateaşi, în acest caz ce boli vor fi incurabile.
Desigur, Inteligenţa cosmică nu e aşa crudă pentru a strivi imediat pe cineva pentru o greşealămai mică. Cel care face exces de hrană, de băutură, de tutun, de sexualitate, etc. poate să nu se îmbolnăvească decât după ani de zile. Dar e uşor de prevăzut că dacă nu îşi schimbă conduita nu vaputea scăpa bolii. Organismul aceluia care depăşeşte măsura, în orice domeniu ar fi, este ca oconstrucţie de lemn a cărei pereţi sunt roşi: ea nu se va distruge astăzi sau mâine, dar după ani, dintr-olovitură casa se dărâmă. Multe lucruri sunt la fel în viaţă şi, cum lumea nu înţelege felul în care acestelegi lucrează, oamenii gândesc doar pe o perioadă de timp prea limitată.Ei spun:”Priviţi-l pe acesta: el ecinstit, rezonabil, bun, dar nu e recompensat.” În timp ce un altul e un şnapan şi tot îi reuşeşte, şi tragconcluzia că e mai avantajos să fii şnapan. Iată filozofia ce o are acum lumea: oamenii nu văd maideparte de lungul nasului. În realitate, pentru a înţelege cum lucrează legile, trebuie observaţi oamenii şi evenimentele pe odurată mai lungă. O perioadă mai scurtă e insuficientă pentru a ne pronunţa. Priviţi cum se întâmplă cuţările: de multe ori numai după secole putem înţelege cum o ţară cade încet, încet în decadenţă; cei caretrăiesc în aceasta nu îşi dau seama. La fel e şi pentru oameni. De multe ori, consecinţele unei purtăribune sau rele în încarnarea actuală se vor constata în încarnarea următoare.Ei da, din păcate sau din fericire, fericirea pentru om nu înseamnă a face ce-i place şi cum îiplace, pentru că, vă repet, fericirea nu este plăcerea. Deci, atenţie, nu vă lăsaţi influenţaţi. Mulţi găsescnormal să respecţi anumite reguli de conduită, pe care apoi încep să le încalce pentru că au auzit de laalte persoane că acestea sunt baliverne ridicole, de care trebuie să ne eliberăm. Şi, la sfârşit sunt atât debine eliberaţi că îşi sparg capul. Există de asemenea şi oameni care se cred foarte inteligenţi, şi careintră singuri în catastrofe, şi care atrag o cantitate de naivi care-i urmează. Cunoaşteţi parabola orbilor din Evanghelii: dacă orbii conduc alţi orbi, cad toţi în groapă. Ei bine, câţi savanţi, filozofi, gânditori spunabsurdităţi, şi totuşi toţi îi urmează. În timp ce pe Iniţiaţi, care cunosc bazele pe care e construită viaţa,nimeni nu-i ascultă. De ce? Este foarte simplu: pentru că Iniţiaţii nu prezintă lucrurile într-un mod agrabil,ei vorbesc de legi, judecată, înţelepciune, stăpânire de sine şi chiar de sacrificiu! În timp ce ceilalţivorbesc de dorinţe, plăceri, pasiuni, atunci evident, asta convine la toată lumea. Ei da, dar ce vă spuneun Iniţiat este cu adevărat pentru binele vostru. Poate nu pentru ce consideraţi ca binele vostru demoment, dar sigur pentru binele vostru îndepărtat, definitiv, etern. Iată, din acest punct de vedere sunteţiorbi. Da, aceasta e să fi cu adevărat orb: să nu vezi decât momentul prezent, satisfacerea imediată aunei dorinţe, a unei nevoi, a unui instinct, în loc de a veda un pic mai departe.Desigur, aceste explicaţii nu sunt, poate pentru toată lumea. Deci, trebuie să lăsăm oamenii săcaute fericirea aşa cum se pricep: ei vor găsi tot timpul câteva fărâmituri pentru a mânca. Natura e atâtde generoasă! Ea lasă peste tot ceva de ronţăit...chiar şi în lada de gunoi, simbolic vorbind. Cei ce nusunt capabili să se hrănească în altă parte, de ce să moară de foame privându-se de singurele alimentecare le excită gustul? Aceste alimente îi înbolnăvesc, desigur, dar ce să facă, dacă nu doresc altele?Când cei ce simt că plenitudinea, fericirea pe care o caută este în altă parte şi doresc să ogăsească, trebuie să-i ajutăm. Trebuie să le spunem:”Fericirea, adevărata fericire, este foarte greu deobţinut, dar nu e un lucru imposibil. Trebuie multă muncă, multă voinţă, şi mai cu seamă discernământ: să înţelegem că ceea ce majoritatea oamenilor numesc “fericire” nu este, de fapt, decât o sumă de miciplăceri, mici satisfacţii, aparenţe de fericire. Dacă vreţi să întreprindeţi acest drum lung şi penibil spreadevărata fericire şi, odată ce aţi obţinut-o, să puteţi să o daţi şi la alţii, atunci căutaţi-o în afara cărărilor bătute: în afara plăcerii!”

 Omraam Mikhael Aivanhov - "Semintele fericirii"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu