joi, 25 mai 2017

Krishnamurti - Timpul - Suferinţa - Moartea

Sunt ispitit să vă spun povestea unui mare discipol care a mers la Dumnezeu pentru a-i cere să-1 înveţe adevărul. Sărmanul Dumnezeu îi spuse: "Prietene, este o zi atât de călduroasă, adu-mi te rog un pahar cu apă." Aşa că discipolul plecă şi bătu la uşa primei case la care nimeri. O tânără fermecătoare se ivi în prag, el se îndrăgosti pe dată de ea, se căsătoriră şi avură împreună mai mulţi copii; discipolul uită cu desăvârşire sarcina pe care o avea de îndeplinit, într-o bună zi începu să plouă, apa căzu în torente zile de-a rândul, străzile fură inundate iar casele măturate de apele vijelioase. Discipolul îşi luă soţia, puse copiii pe umeri şi, în timp ce se strecura afară, strigă: "Doamne, te implor, îndură-te de noi,", iar Domnul îi răspunse: "Unde este paharul cu apă pe care ţi l-am cerut"?
Este o poveste destul de potrivită, fiindcă cei mai mulţi dintre noi gândesc in termeni de timp. Omul trăieşte în sfera timpului.  Născocirea viitorului a fost jocul favorit al evadărilor sale.
Noi gândim că se pot ivi schimbări în noi înşine în decursul timpului, că ordinea în noi înşine poate fi clădită  puţin  câte  puţin,   cu   mici  adăugiri  în fiecare zi. Insă timpul nu aduce nici ordinea şi nici pacea, aşa că trebuie să încetăm să mai gândim în termeni de evoluţie treptată. Aceasta înseamnă cã pentru noi nu trebuie să mai existe nici un mâine-chiar în clipa aceasta trebuie să punem ordine în noi înşine
Când suntem ameninţaţi de un pericol imediat timpul dispare, nu-i aşa? Acţiunea este imediată însă noi nu vedem pericolul multora din problemele noastre şi de aceea inventăm timpul ca un mijloc de a le învinge. Timpul este totuşi înşelător, căci nu ne ajută cu nimic să producem o schimbare în noi înşine. Timpul este o mişcare pe care omul a împărţit-o în trecut, prezent şi viitor. Câtă vreme va împărţi timpul în felul acesta, omul va trăi în permanentă stare de conflict.
Este oare învăţătura o chestiune de timp? Noi nu am învăţat, în ciuda atâtor mii de ani, că există o cale mai bună de a trăi decât să ne urâm şi să ne ucidem unii pe alţii. Problema înţelegerii timpului este foarte importantă dacă vrem să găsim o cale de ieşire din această viaţă monstruoasă şi lipsită de sens.
Primul lucru pe care trebuie să-lînţelegem este că noi nu putem pătrunde natura timpului fără a avea acea prospeţime, acea puritate a minţii despre care am vorbit. Noi suntem sufocaţi de mulţimea problemelor noastre şi ne simţim pierduţi în această confuzie. Ei bine, dacă cineva se rătăceşte într-o pădure, care este primul lucru pe care îl face? Se opreşte şi priveşte în jur, nu-i aşa? Insă noi cu cât suntem mai confuzi, cu cât suntem mai sufocaţi de viaţă, cu atât gonim mai mult de la un capăt la altul, căutând, întrebând, implorând, cerşind.
Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem capăt cu desăvârşire acestei căutări interioare. Şi dacă ne oprim lăuntric, psihologic, mintea noastră devine foarte liniştită şi foarte clară. Atunci putem examina cu adevărat procesul timpului.
Probleme psihologice nu există decât în timp; cu alte cuvinte ele se manifestă numai când contac­tul nostru cu evenimentele este incomplet.Tocmai această abordare incompletă a problemei este cea care creează problema. Când răspundem în mod parţial, fragmentar la o provocare, când încercăm să o evităm sau când nu o întâmpinăm cu întreaga noastră atenţie, noi creăm o dificultate de ordin psihologic care va dura atâta timp cât atenţia noastră va fi incompletă: care va dura atâta timp cât vom spera să o rezolvăm "într-una din zilele următoare".
Ştiţi oare ce este timpul? Nu timpul ceasornicului, nu timpul cronologic, ci timpul psihologic? Este intervalul dintre idee şi acţiune. Mobilul ideii este auto-protecţia, crearea unei stări de siguranţă. Acţiunea este întotdeauna imediată; ea nu se realizează în trecut sau In viitor. Făptuirea se realizează întotdeauna în prezent, însă acţiunea este atât de periculoasă, atât de nesigură, încât ne conformăm unei idei sperând că ea ne va da o oarecare siguranţă.
Să privim, aşadar, la aceasta în noi înşine. Avem o idee despre ceea ce este drept şi nedrept, sau o concepţie ideologică despre noi înşine sau despre societatea în care trăim şi ne pregătim să acţio­năm. Acţiunea noastră se va conforma la această idee, va încerca să se apropie cât mai mult de ea şi de aici va rezulta un conflict, în acest fel se produce ideea, intervalul şi acţiunea, în acest interval, care este determinat în mod esenţial de gândire, se află întregul câmp al timpului psihologic.
Când ne gândim la o fericire viitoare, ne imagi­năm aşa cum vom fi, după ce vom fi obţinut un anumit rezultat. Gândirea, observând dorinţa si continuitatea dorinţei pe care ea însăşi o susţine şopteşte: "Mâine voi fi fericit; mâine voi avea succes-mâine lumea va fi frumoasă." în acest fel gândirea creează acest interval care este timpul.
Dar oare nu am putea opri timpul în loc? Nu am putea trăi atât de complet încât să nu mai existe nici un mâine asupra căruia să reflecteze gândirea? Fiindcă timpul este suferinţă. Poate că ieri, sau în miile de ieri pe care le-aţi lăsat în spate, aţi iubit sau aţi avut un prieten care s-a dus, iar aceste amintiri rămân. Vă gândiţi la acele plăceri sau la acele dureri - priviţi înapoi, dorind, nădăjduind, regretând şi astfel gândirea, revenind mereu şi mereu asupra aceloraşi teme, naşte ceea ce numim suferinţă şi dă continuitate timpului.
Atâta vreme cât există acest interval de timp care a fost creat de gândire, există suferinţă, există continuitatea fricii. Atunci pe bună dreptate se ridică întrebarea, dacă este cu putinţă ca acest interval să dispară. Dar dacă vă întrebaţi: "Se va sfârşi el vreodată?", aceasta este o întrebare ieşită dintr-o idee, căci gândiţi în termeni de reuşită şi prin urmare cădeţi din nou în plasa timpului.
Să analizăm acum problema morţii, care este o preocupare majoră pentru cei mai mulţi oameni. Cunoaşteţi moartea; ea este permanent prezentă, se plimbă zilnic printre noi. Este oare cu putinţă să o întâmpinăm atât de deplin încât ea să nu mai reprezinte deloc o problemă? Pentru un astfel de contact, orice credinţă, orice speranţă, orice frica cu privire la moarte trebuie să ia sfârşit, altminteri abordăm acest lucru extraordinar prin intermediul unei concluzii, unei imagini, unei nelinişti premedi­tate şi de aceea o întâmpinăm în lumina timpului.
Timpul este intervalul dintre observator şi lucrul observat; aceasta înseamnă că voi, observatorul, sunteţi înfricoşaţi de întâlnirea cu acest lucru care se cheamă moarte. Voi nu ştiţi ce înseamnă moartea; aveţi tot soiul de speranţe şi de teorii despre ea; credeţi în reincarnare, în înviere, sau în ceva numit suflet, atman ['Cel mai înalt dintre cele şapte principii ale omului. Este Sinele suprem, esenţa Sinelui pe toate planurile. Este Sinele universal (Brahman) prezent în fiecare om.(N.T.)] , o entitate spirituală care este în afara timpului şi căreia îi daţi diferite denumiri.
Ei bine, aţi descoperit prin voi înşivă că sufletul există? Sau este doar o idee care v-a fost transmisă? Se află oare cu adevărat ceva permanent, continuu, dincolo de gândire? Dacă acest ceva poate fi conceput, înseamnă că el se află în câmpul gândirii şi prin urmare nu poate fi permanent, fiindcă nimic nu este permanent în domeniul gândirii. A desco­peri că nimic nu este permanent are o importanţă imensă, căci numai atunci mintea devine liberă, numai atunci poată să vadă cu claritate, şi în aceasta se află o mare bucurie.
Nu putem fi înfricoşaţi de necunoscut, pentru simplul motiv că nu îl cunoaştem. Moartea nu este decât un simplu cuvânt. Cuvântul, imaginea, iată cine a creat frica. Puteţi privi la moarte fără a avea imaginea morţii, dat fiind că imaginea dă naştere gândirii?
Această gândire creează frica; când ne dăm seama de acest lucru încercăm să creăm o rezistenţă împotriva inevitabilului, sau să inventăm nenumărate credinţe care să ne pună la adăpost de frica de moarte. De aici provine spaţiul dintre noi şi lucrul de care suntem înfricoşaţi - spaţiul unei durate, spaţiu care presupune în mod necesar un conflict.
Gândirea care dă naştere la frica de moarte spune: "Să o amân, să o evit, să o ţin cât mai departe cu putinţă, să nu mă gândesc la ea", dar în tot acest timp, ea nu face decât să se gândească la moarte. Când ne propunem să nu ne gândim la ea, deja ne-am gândit la mijloacele prin care s-o evităm. Suntem înfricoşaţi de moarte, tocmai pentru că încercăm să o alungăm.
Omul a separat viaţa de moarte. Intervalul dintre a trăi şi a muri este frica; frica este cea care creează acest interval de timp. A trăi, înseamnă chinul nostru zilnic, blestemul nostru zilnic, suferin­ţa şi confuzia zilnică şi, din când în când, anumite deschideri către zări fermecătoare. Aceasta numim noi a trăi şi ne este teamă de moartea care pune capăt acestor nenorociri. Mai curând ne agăţăm de cunoscut, decât să facem faţă necunoscutului - cunoscutul însemnând casa noastră, mobila noastră, familia noastră, caracterul nostru, munca noastră, ştiinţa noastră, singurătatea noastră, zeii noştri. Pe scurt, cunoscutul este această entitate care se învârteşte neîncetat în jurul ei înşişi, în limitele existenţei sale amare.
Noi gândim că viaţa înseamnă a ne afla mereu în prezent şi că moartea este un eveniment care ne aşteaptă într-un viitor îndepărtat, însă nu ne-am întrebat niciodată dacă această bătălie de fiecare zi este cât de cât trăire.   Noi dorim  să cunoaştem adevărul  despre  reîncarnare,   dorim   o   dovadã a supravieţuirii,   ascultăm  vorbele  clarvăzătorilor, concluziile studiilor metapsihice, însă nu ne întrebăm  niciodată, niciodată, cum să trăim cu adevărat - cum să trăim cu încântare, cu frumuseţe, fiecare zi.
Noi am acceptat că viaţa înseamnă agonie şi suferinţă, ne-am obişnuit cu acest lucru şi ne gândim că moartea este ceva ce trebuie evitat cu grijă. Şi totuşi, când ştim să trăim cu adevărat, moartea este extraordinar de asemănătoare cu viaţa. Nu se poate să trăim fără ca, în acelaşi timp, să nu murim. Nu putem să trăim dacă nu murim psihologic în fiecare clipă. Acesta nu este un paradox intelectual. Ca să trăim complet, total, ca şi cum fiecare zi ar fi o nouă frumuseţe, trebuie să murim pentru ziua de ieri, altminteri trăim mecanic, iar o minte mecanică nu poate cunoaşte niciodată ce este iubirea, nu poate cunoaşte nicio­dată ce este libertatea.
Pe noi, în general, ne înfricoşează moartea pentru că nu ştim ce înseamnă cu adevărat viaţa. Nu ştim cum să trăim şi de aceea nu ştim cum să murim. Câtă vreme ne va fi frică de viaţă, ne va fi frică de moarte. Omul pe care viaţa nu îl înspăi­mântă, nu se teme că se va găsi intr-o nesiguranţă totală, căci el ştie că lăuntric, psihologic, nu există siguranţă.
A nu căuta siguranţa, înseamnă a participa la o mişcare nesfârşită în care viaţa şi moartea sunt unul şi acelaşi lucru.   Omul  care  trăieşte  fără conflicte, care trăieşte cu frumuseţe şi iubire, nu se teme de moarte, fiindcă a iubi înseamnă a muri. Dacă  muriţi   pentru   tot   ceea   ce   cunoaşteţi, inclusiv pentru memoria dumneavoastră şi pentru tot ceea ce aţi trăit, atunci moartea devine o purificare un proces de întinerire; atunci moartea conferă inocenţă şi numai cei inocenţi sunt pasionaţi,  şi nicidecum oamenii credincioşi sau cei care caută să afle ce se întâmplă după moarte.
Pentru a descoperi cu adevărat ce se întâmplă atunci când murim, trebuie să murim... aceasta nu este o glumă. Trebuie să murim nu fizic ci psiho­logic, lăuntric, să murim pentru tot ceea ce ne-a produs plăcere şi pentru tot ceea ce ne-a produs amărăciune. Dacă ştim să murim pentru unul din lucrurile care ne-au încântat, fie acesta deosebit de însemnat sau complet lipsit de importanţă dar să murim în mod firesc, fără vreo constrângere sau argumentare, înseamnă că ştim ce înseamnă a muri.
A muri înseamnă a ne goli mintea, a ne goli de aspiraţiile, de chinurile şi de plăcerile zilnice. Moartea este o reînnoire, o mutaţie în care gândirea nu mai intervine deloc, fiindcă gândirea înseamnă vechiul. Când există moarte, ia fiinţă ceva cu totul nou.
Eliberarea de cunoscut înseamnă să murim pentru ceea ce este vechi şi abia atunci începem să trăim cu adevărat.

sursa: http://www.ceruldinnoi.ro

marți, 23 mai 2017

Cunoasterea de sine

Imagini pentru cunoasterea de sineCunoasterea de sine este atunci cand in loc sa fii atent la drum, esti focalizat pe lucrurile de langa drum.
Cunoasterea de sine este atunci cand in loc sa te grabesti sa ajungi unde ti-ai propus, te opresti sa te bucuri de frumusetea din jurul tau.
Cunoasterea de sine este atunci cand te focusezi pe fiecare detaliu al realitatii tale... pasari, copaci, furnici, vant, fiecare pas al tau, fiecare respiratie de-a ta etc.
Cunoasterea de sine este atunci cand apreciezi drumul si nu te astepti sa ajungi nicaieri... drumul este casa ta.
Cunoasterea de sine este atunci cand  esti atent la tine, dar in acelasi timp esti atent si la oamenii din jurul tau.
Cunoasterea de sine este atunci cand te uiti in interiorul tau si vezi exact care sunt adevaratele tale sentimente.
Cunoasterea de sine vine in momentul cand recunosti raul din tine.... faptul ca esti invidios pe altii si ca de fapt le-ai dorit (pe ascuns) raul... doar asa te poti vindeca de aceste boli.
Cunoasterea de sine reprezinta momentul de euforie, fara ca acest sentiment sa aiba legatura cu vreun stimul material... esti pur si simplu bucuros.
Cunoasterea de sine este acel ceva care iti da convingerea ca orice s-ar intampla, totul este bine.
Cunoasterea de sine este atunci cand iti dai seama ca nu esti diferit de ceilalti si ca esti, de fapt, UNUL cu toti
Cunoasterea de sine este atunci cand observi iubirea din tine si din interiorul celor din jurul tau.

luni, 22 mai 2017

Dr. David R. Hawkins – Letting Go – Calea renunţării

Când aveţi o problemă, vă duceţi la medic, la psihiatru, la un analist, un lucrător social sau astrolog. Vă ataşaţi la o religie, citiţi filozofie, urmaţi trainingul oferit de seminarele Erhard, recurgeţi la tapping cu terapia EFT. Vă echilibraţi chakrele, încercaţi puţină reflexologie, apelaţi la acupunctura urechii, treceţi la iridologie, încercaţi vindecarea cu lumină sau cristale.
Meditaţi, cântaţi mantre, beţi ceai verde, încercaţi cultul penticostal, respiraţi foc, vorbiţi în limbi. Încercaţi meditaţia de centrare, învăţaţi NLP, încercaţi actualizările, vă perfecţionaţi vizualizările, studiaţi psihologia, vă alăturaţi unui grup jungian. Apelaţi la masajul rolfing, încercaţi substanţe psihedelice, participaţi la şedinţe de comunicare mediumnice, faceţi jogging, urmaţi jazzercise, vi se fac clisme, consultaţi nutriţionişti, faceţi aerobic, staţi cu picioarele în sus şi capul în jos, purtaţi bijuterii cu proprietăţi mistice. Vă străduiţi să deveniţi mai intuitivi, să obţineţi biofeedback, încercaţi gestalt terapia.
Vă consultaţi homeopatul, chiropracticianul, naturopatul. Încercaţi kinesiologia, vă descoperiţi prin eneagrame, vă echilibraţi meridianele energetice, vă alăturaţi unui grup de dezvoltare a conştiinţei, luaţi calmante. Faceţi injecţii cu hormoni, încercaţi sarurile celulare, echilibraţi mineralele din corp, vă rugaţi, imploraţi şi conjuraţi. Învăţaţi proiecţia astrală. Deveniţi vegetarieni. Nu mâncaţi decât varză. Încercaţi dieta macrobiotică, folosiţi numai produse organice, excludeţi alimentele modificate genetic. Mergeţi să întâlniţi vraci amerindieni, faceţi saună în camera de transpirare. Încercaţi amestecuri de ierburi chinezeşti, moxicombustie, masaj shiatsu, acupresura, feng-shui. Călătoriţi în India. Găsiţi un nou guru. Vă dezbrăcaţi. Înotaţi în Gange. Meditaţi asupra soarelui. Vă radeţi părul de pe cap. Mâncaţi cu mâinile, ajungeţi într-un hal fără de hal, vă spălaţi cu apă rece.
Cântaţi cântece tribale. Vă retrăiţi vieţile trecute. Încercaţi regresia hipnotică. Ţipaţi în şedinţe de terapie primala. Loviţi perne. Încercaţi un Feldenkrais. Frecventaţi un grup de întâlnire pentru cupluri conjugale. Scrieţi afirmaţii. Vă concepeţi postere cu idealuri. Vă renaşteţi. Căutaţi răspunsuri prin I Ching. Etalaţi cărţile de tarot. Studiaţi filozofia Zen. Vă înscrieţi la încă şi mai multe cursuri şi ateliere. Citiţi zeci de cărţi. Faceţi analiza tranzacţională. Luaţi lecţii de yoga. Pătrundeţi în sfera ştiinţelor oculte. Studiaţi magia. Lucraţi cu un kahuna. Realizaţi o călătorie şamanică. Staţi sub piramida. Îl citiţi pe Nostradamus. Vă pregătiţi mental pentru tot ce poate fi mai rău.
Practicaţi retragerea spirituală. Încercaţi postul ritualic. Luaţi aminoacizi. Achiziţionaţi un generator de ioni negativi. Urmaţi cursurile unei Şcoli de mistere. Învăţaţi o strângere de mână secretă. Faceţi exerciţii de tonifiere. Încercaţi terapia culorilor. Ascultaţi înregistrări cu mesaje subliminale. Luaţi enzime pentru creier, antidepresive, remedii florale. Petreceţi sejururi în centre spa. Gătiţi cu ingrediente exotice. Căutaţi tot felul de ciudăţenii fermentate de pe meleaguri îndepărtate. Plecaţi în Tibet. Căutaţi cu tot dinadinsul oameni sfinţi. Formaţi cercuri în care vă ţineţi de mână şi consumaţi substanţe halucinogene. Renunţaţi să faceţi sex sau să mai mergeţi la film. Vă îmbrăcaţi în robe galbene. Intraţi într-un cult.
Încercaţi nenumărate tipuri de psihoterapie. Luaţi medicamente minune. Vă abonaţi la un toptan de reviste. Încercaţi dieta Pritikin. Nu mâncaţi decât grapefruit. Vi se citeşte viitorul în palmă. Adoptaţi sistemul de gândire New Age. Vă preocupaţi de ecologie. Vă propuneţi să salvaţi planetă. Mergeţi să vi se citească aura. Purtaţi diverse cristale. Vă interpretaţi astrograma în sistemul hindus. Participaţi la şedinţe de channeling prin intermediul unui medium. Încercaţi terapia prin sex. Faceţi sex tantric. Obţineţi binecuvântarea lui Baba Nu-ştiu-cum. Vă alăturaţi unui grup anonim. Mergeţi în pelerinaj la Lourdes. Vă bălăciţi în izvoare termale. Urmaţi cursurile Şcolii Arica. Purtaţi încălţări terapeutice. Va împământaţi. Acumulaţi mai multă prana şi expiraţi toată negativitatea aceea neagră şi urâtă. Încercaţi acupunctură cu ace din aur. Vă gândiţi dacă să apelaţi la terapia cu vezică de şarpe. Încercaţi respiraţia chakrelor. Vă curăţaţi aura. Meditaţi în Piramidă lui Keops, Marea Piramidă din Egipt.
Spuneţi că voi şi prietenii voştri aţi încercat deja toate acestea? O, omule! O, tu, fiinţă minunată! Tragic, comic şi totuşi atât de nobil. Îţi continui căutările cu atâta curaj. Ce ne împinge să perseverăm în găsirea unui răspuns? Suferinţă? O, da. Speranţă? Cu siguranţă. Dar mai este ceva.
Ştim, intuitiv, că undeva există răspunsul absolut. Ne poticnim pe alei lăturalnice întunecate, nimerim în fundături şi pe drumuri închise; ajungem să fim exploataţi, excrocati, dezamăgiţi, sătui de toţi şi de toate şi, totuşi, continuăm să încercăm. Unde greşim? De ce nu găsim răspunsul?
Nu reuşim să identificăm problema, de aceea nu putem găsi răspunsul.
Poate că răspunsul este atât de simplu încât de aceea nici nu-l putem vedea.
Poate că soluţia nu este “pe undeva, pe acolo” şi de aceea nu o putem găsi.
Poate că suntem înconjuraţi de atâtea sisteme de convingeri, încât nu mai reuşim să percepem ceea ce este evident.[…]


Dr. David R. Hawkins – Letting Go – Calea renunţării – Introducere (fragment)

joi, 18 mai 2017

Limbajul – este responsabil de multe evenimente fericite și nefericite

“Metamorfoza omizii în fluture este un proces al cărui echivalent îl putem găsi în viața noastră psihică. Pe parcursul unei perioade din existența sa (iar aceasă perioadă poate dura veacuri întregi!), ființa umană este precum omida care are nevoie să se hrănească cu niște frunze, adică să-și satisfacă poftele pe cheltuiala altora, și ea îi murdărește, îi distruge. Dar, într-o zi îi este rușine de purtarea sa și ea decide să se îndrepte; ea începe astfel să pătrundă în sinea sa și se roagă, meditează, pregătind o gogoașă pentru a-și ocroti lucrarea interioară. Până în ziua în care, din această gogoașă, iese un fluture care zboară în aer.
Veți spune: „Care este această gogoașă ce trebuie să o pregătim?” Este aura. Discipolul care începe să conștientizeze puterea aurei, care lucrează asupra aurei, nu se mai „hrănește” cu ființe; el este ca un fluture care nu mai mănâncă frunze, ci zboară cu ușurință, din floare în floare, pentru a se hrăni cu nectarul lor. Diferența dintre un om obișnuit și un Inițiat se poate rezuma foarte simplu: felul în care ei se hrănesc.”
Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

joi, 11 mai 2017

Cannabisul bun pentru memorie

Imagini pentru cannabisUn studiu nou, derulat de Universitatea din Bonn, a adus la cunostinta faptul ca planta de Cannabis este detinatoarea unor proprietati extraordinare. Conform cercetatorului german Andreas Zimmer, studiul facut pe soareci, in cadrul facultatii din Bonn, a relevat faptul ca, in doze mici, Cannabisul poate ajuta batranii sa isi imbunatateasca semnificativ memoria (acelasi lucru nu este valabil si la tineri). In acelasi timp, Cannabisul poate proteja creierul de leziunile cerebrale induse de alcool. 
Desi prezinta foarte multe proprietati, Cannabisul continua sa fie o planta interzisa. In schimb, tutunul si alcoolul, cu mult mai periculoase si mai nocive sunt lasate pentru consum fara nicio problema.

sursa: http://www.ziarulevenimentul.ro

luni, 8 mai 2017

Emmanuel Macron, omul Rothschild

Imagini pentru emmanuel macronEmmanuel Macron a fost ales presedinte in Franta. Alegerea acestuia a bucurat pe toata lumea. Se crede ca U.E. a fost salvata. Dar cine este acest om? Macron este un politician crescut practic in lumina aparatelor de filmat. A fost bancher la celebra banca Rothschild si a fost format pentru a prelua fraiele Frantei.
Macron a fost bagat in politica de echipa Rothschild care l-a consiliat pe Thierry Breton. Imediat a preluat postul de ministru al economiei şi apoi a devenit director executiv pentru tehnologie la Firma Atos, în achiziţia unei unităţi IT a Siemens în 2010. Dupa patru ani, Macron era cel care conducea ministerul Economiei. 
Emmanuel Macron reprezinta noua generatie de politicieni. Politicieni creati in laboratorul Ocultei Mondiale, pregatiti fiind sa devina niste marionete ascultatoare. Prin intermediul acestor politicieni, fraiele marilor state sunt tinute puternic de marile familii oculte.


sursa foto: https://www.thesun.co.uk/

vineri, 5 mai 2017

Eckhart Tolle - Despre karma


INTREBARE : Ai vorbit despre Prezenta si fiinta ca si chei pentru a te bucura de forma si a crea circumstante pozitive sau netede. Cum se potriveste karma in toate acestea?


E.T : Fiecare se naste intr-un anumit mediu extern. Deasemenea, fiecare se naste cu anumite predispozitii - acestea pot fi pe de o parte genetice, dar mai exista si alte lucruri. O persoana este nascuta cu anumite tipare, cu alte cuvinte. Nu trebuie sa examinam de unde vin acestea, dar important este ca o fiinta umana este nascuta intr-un anumit mediu. Acesta poate fi foarte violent sau relativ pasnic. O persoana este nascuta cu tipare interioare pe care le mosteneste. Chiar si corpul durere este o parte mostenita. Exista un intreg set de conditii care se intampla cand veniti intr-un mediu. Mediul va conditioneaza mai departe si nu exista nici o alegere implicata - acesta doar va influenteaza. Va gasiti in aceasta lume cu anumite tipare inconstiente, care au
devenit conditionarea a cine este persoana. Karma, asa cum o vad eu este conditionarea inconstienta care va guverneaza viata.Karma este partial colectiva si partial personala. Voi puteti intelege karma nu doar ca pe un subiect extern voua, o puteti intelege observandu-va pe voi si apoi, cunoasteti multe alte lucruri. Daca doriti sa intelegeti karma, trebuie sa va priviti pe voi insiva. Eu incep sa inteleg ce este karma atunci cand ceva apare, care nu a facut parte deloc din karma. Aici este cheia - aparitia constiintei - sau Prezenta sau trezirea spirituala, nu fac parte din karma. Aceasta este o alta dimensiune care intrerupe taramul karmic. Voi nu deveniti constienti prin acumulare, asa cum se spune cateodata in orient , "karma buna". Este in regula la acest nivel, va puteti face peretii sau mobila inchisorii voastre putin mai confortabili, dar exista ceva total dincolo de karma, care poate intra in viata voastra in orice moment. Renasterea este desigur o parte din karma. Intelesul profund al renasterii este identificarea cu forma. Nu trebuie sa credem in transmigrare , va puteti privi renasterea in propria voastra viata. De fiecare data cand va identificati cu un gand , care reprezinta forma, va nasteti in acel gand. Identitatea voastra, sensul sinelui vostru se afla in el. Aceasta este karma.Karma voastra este identificarea inconstienta cu aceste tipare pe care le-ati mostenit - adica conditionarea. Aceasta este identificarea completa a constiintei cu tiparele conditionate. Constiinta inseamna visare, ar putea spune cineva. De aceea noi folosim cuvantul "trezire", in multe traditii spirituale. Constiinta este trezire, constiinta este in starea ca de vis, cand santeti identificati cu tiparele inconstiente. De multe ori pe zi, voi santeti renascuti intr-o reactie emotionala sau mentala , in gandurile care apar. Karma creaza, in exterior, confirmarea ca acest lucru este corect. Deci, daca va ganditi ca lumea este plina de oameni rai, veti intalni oameni rai - cu alte cuvinte, oameni inconstienti. Chiar si pe oamenii care sant la jumatatea caii intre a fi constienti si inconstienti, credinta voastra ii va impinge in inconstienta. Karma este absenta completa a Prezentei constiente. Aceasta este automata. Se joaca singura. Timpul nu va elibereaza de karma. Aceasta este o neintelegere, ca daca trece suficient timp, puteti sa va eliberati de karma. Karma renaste si se repeta. Singurul lucru care va poate elibera de karma este aparitia Prezentei. La orice punct in roata karmei, Prezenta poate aparea. Se poate intampla unui criminal in inchisoare, unui condamnat la moarte. I se poate intampla cuiva care nu a auzit niciodata de lucruri spirituale. Se poate intampla cuiva care mediteaza de 30 de ani.Prezenta va elibereaza de karma. Nu de toata odata. Karma are o amploare enorma. Tiparele gandurilor, tiparele emotionale, tiparele de reactie. Asa cum prezenta isi face aparitia, karma se diminueaza gradual si veti experimenta o prabusire a acelor tipare. Nu aceasta conteaza atat de mult, deoarece odata ce santeti prezenti, acele tipare de gand mai pot inca aparea , dar nu mai sant atat de problematice. Acestea nu mai cauzeaza suferinta pe care au cauzat-o inainte, deoarece sant vazute in lumina constiintei. In lumina constiintei, tiparele nu va mai domina viata. Corpul durere face parte din karma , care poate fi puternic in unii si nu chiar atat de puternic in altii. Asa cum Prezenta apare, voi santeti eliberati de karma. Apoi, aveti un alt factor complet diferit care soseste in viata voastra. De exemplu, pentru ca o persoana sa devina libera fata de karma colectiva , are nevoie de o cantitate considerabila a Prezentei care sa intre. Apoi aceasta va va inlatura , fie intern sau va puteti afla altundeva. Pentru o persoana care este nascuta intr-o vasta karma colectiva este necesara Prezenta considerabila pentru ca sa nu fie atrasa in aceasta karma. Cand Hitler a venit la putere, nu multi oameni au fost capabili sa se indeparteze. Cativa au fost si au plecat. Ei au putut vedea ceea ce se intampla si au fost destul de puternici sa nu se identifice cu colectivul. A fi in stare sa va indepartati de karma colectiva cere o Prezenta considerabila - si cativa oameni au avut-o. Apoi este destinul nostru sa mergem dincolo de karma , prin a fi receptaculii pentru Prezenta. Oricine se trezeste va afla ca mai devreme sau mai tarziu vor deveni invatatori
pentru altii. Ceea ce face un invatator spiritual este sa sublinieze posibilitatea trezirii si neidentificarea cu tiparele inconstiente.Invatatorul spiritual va invata sa mergeti dincolo de karma. Acesta este functia voastra si va deveni crescanda, fie ca deveniti un invatator formal sau neformal. Trezirea spirituala si iesirea din karma reprezinta acelasi lucru. Multi oameni vor fi atrasi catre voi.Oricine trece prin procesul trezirii este deja un invatator. Predand, inseamna ca v-ati gasit pe voi insiva ascultand din spatialitate , cand cineva vorbeste sau intreaba ceva sau va spune despre problemele sale. Puteti afla ca raspunsul vine din acea tacere in care voi ascultati. Nu are sens sa spuneti :" Eu o voi invata pe aceasta persoana acum". Veti afla ca aceasta invatare este spontana. Veti ajuta oamenii sa paseasca in afara identificarii cu inconstienta , ceea ce inseamna a merge dincolo de karma. Aceasta se aplica tuturor celor care se trezesc. Asa cum ii invatati, constiinta se aliniaza cu mintea voastra. Mintea voastra este capabila sa se acordeze in profunzimile constiintei si poate fi utilizata ca un instrument. Apoi cuvintele ies afara din gura voastra.Exista, in final, doar un singur invatator, constiinta trezita este invatatorul. Aceasta ii poate invata doar pe cei in care exista un grad de pregatire. Invatatura trebuie sa fie primita. Daca exista doar o densitate a mintii, invatarea nu are loc. Veti fi amuzati cand oamenii sant atrasi spre voi - oamenii care sant pregatiti - si voi va gasiti spunand ceva ce nici macar nu stiati despre voi insiva. Aceasta se intampla doar atunci cand intrebarea a fost pusa si constiinta raspunde. Asa cum predati, voi invatati. Realizarile sosesc. Predarea si invatarea reprezinta acelasi proces. O profunzime are loc, asa cum voi predati. Voi santeti aici sa ajutati oamenii sa treaca dincolo de karma. Lucru important de stiut este ca timpul nu va elibereaza de karma. Mintea egotica spune :" Eu trebuie sa am mai mult timp pentru a deveni liber". Singurul lucru pentru care oamenii au nevoie de mai mult timp este ca ei au nevoie de timp , pentru a realiza ca nu au nevoie de timp". Mai pot fi inca 20 de ani de suferinta pentru ei, pentru a realiza ca nu au nevoie de timp. Poate ca au nevoie sa mai sufere putin , inainte de a realiza puterea lipsei timpului. Lipsa timpului este desigur, sfarsitul karmei.

sursa: 
http://www.esoterism.ro

miercuri, 3 mai 2017

Epidemia de rujeola si criza vaccinurilor

Daca este sa ne luam dupa stirile din mass media romaneasca, in Romania copiii mor pe capete din cauza rujeolei. In acelasi timp, prezentatorii de stiri omit sa spuna ca decesele acelor copii au fost de fapt provocate cu adevarat de alte maladii, cum ar fi cancerul sau bolile de inima.
Asa-numita epidemie de rujeola se extinde direct proportional cu lipsa vaccinurilor de pe piata romaneasca. O penurie a vaccinurilor ce este total ilogica, in conditiile in care de ceva timp se tot pomenea de aceasta epidemie. Se poate observa ca statul nu a luat nicio masura in acest sens. Mai ciudat este ca nici marile lanturi de farmacii romanesti nu au luat nicio masura de suplimentare a vaccinurilor, ratand se pare o mare afacere.
Desi statul nu a luat nicio masura de suplimentare a efectivelor de vaccinuri, totusi ne impinge sa ne vaccinam copiii. In timp ce pune presiune pentru a ne vaccina copiii, ne si ameninta cu o viitoare obligativitate a vaccinarii copiilor.
In realitate, toata aceasta situatie este trasa de par. Copiii nu au murit de la rujeola, ci din alte cauze. In acelasi timp cu stirile alarmiste, statul nu a cumparat vaccinuri pentru a starni panica printre parinti. Aceasta tactica a fost abordata si de farmacii, stiind ca aceste vaccinuri oricum nu se vindeau si constienti de implicatia financiara a unei isterii de masa, nu s-au aratat prea interesati sa suplimenteze stocul cu vaccinuri. Se pare ca aceasta situatie seamana perfect cu asa-numitele epidemii de gripa aviara si porcina. Epidemii in care toti suferinzii de cancer erau si bolnavi de gripa.
Daca a intrat deja frica in voi cu privire la epidemia de rujeola, calmati-va. Totul este un bluff.

sâmbătă, 29 aprilie 2017

Extratereştrii există şi vor veni într-o bună zi să ne distrugă

Asta este parerea lui Ridley Scott, regizorul celebrelor filme "Alien". La promovarea noului sau film "Alien: Covenant", acesta a declarat ca el crede în existenţa ”unor fiinţe extraterestre superioare” care vor vizita într-o bună zi Pământul cu scopul de a distruge omenirea, informează The Guardian.
”Cred în existenţa unor fiinţe superioare. Cred că acest lucru este foarte probabil. Un expert cu care stăteam de vorbă la sediul NASA mi-a spus: «Ai privit vreodată cerul pe timpul nopţii? Vrei să spui că noi suntem singuri în tot acest Univers?» E ridicol să crezi aşa ceva”, a declarat Ridley Scott.
”Experţii au avansat acum şi un număr referitor la numărul speciilor extraterestre din spaţiu. Ei spun că există chiar în acest moment între 100 şi 200 de specii de entităţi care ar fi putut să aibă o evoluţie similară cu a noastră”, a mai adăugat cineastul.
”Aşadar, dacă vedeţi un obiect mare plutind pe cer, să fugiţi! Pentru că ei sunt mult mai inteligenţi decât noi şi, dacă eşti suficient de prost ca să îi provoci, vei fi răpit sau distrus în doar trei secunde”, a mai spus Ridley Scott.
Inainte de a crede ce spune acest individ, este necesar sa vedem filmele lui pentru a ne convinge de latura intunecata pe care o propaga. La fel precum majoritatea regizorilor de filme SF, Ridley Scott promoveaza filme cu extraterestri profund negative. Filme ce fac parte dintr-o strategie bine gandita de mass media care, prin intermediul cinematografiei, ne imprima in subconstient o imagine negativa despre extraterestri.
Recomandarea mea este sa nu va uitati la astfel de filme, asta deoarece va introduce teama de extraterestri si o vibratie negativa in subconstient.

sursa informatii: http://adevarul.ro

miercuri, 26 aprilie 2017

Imaginația – ecran pe care se proiectează realitățile lumii invizibile

“Chiar dacă au o imaginație bogată, cei mai mulți oameni nu știu ce reprezintă cu adevărat această însușire. Adevărata imaginație, cea concepută de Inițiați și care constituie obiectul lor de lucru, este un fel de ecran situat la limita dintre lumea vizibilă și lumea invizibilă. Pe acest ecran se reflectă niște obiecte, niște entități care scapă de obicei conștiinței. La anumite ființe foarte dezvoltate și care știu să-și orienteze imaginația, aceasta primește și înregistrează multe lucruri pe care reușește apoi să le exprime, să le realizeze; mult mai târziu, ele își dau seama că aceste lucruri „imaginate” nu au fost o pură invenție din partea lor, ci ele au captat niște realități încă neapărute în planul fizic.
Toți oamenii posedă această capacitate de a capta realitățile din lumea invizibilă, dar numai cel care știe cum să lucreze asupra gândurilor și a sentimentelor sale reușește să-și purifice într-atât mentalul încât imaginația sa devine limpede…o transparență pură…și el începe să„vadă”. La acest nivel, imaginația și viziunea sunt un tot.”

Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

sursa: http://portalspiritual.com/

duminică, 23 aprilie 2017

Problema extraterestra - Cazul Maury Island

Aparitii de OZN-uri, morti si disparitii in serie, o ancheta impinsa in ceata... Evenimentele petrecute la Maury Island, in iunie 1947, vor ramane printre cele mai enigmatice din toata istoria ufologiei
Pe 23 iunie 1947, un agent al pazei de coasta americane, pe nume Harold A. Dahl, insotit de fiul sau, de cainele familiei si de un alt membru al echipajului, navigau catre Puget Sound, o localitate apropiata de Maury Island, o insula din Statul Washington. Cerul amenintator era incarcat de nori mari si negri. Temandu-se de ploaie, Dahl a indreptat ambarcatiunea catre un golf al insulei, la aproximativ trei kilometri de Tacoma. Dar manevra de acostare a fost intrerupta brusc, de aparitia a sase OZN-uri. In timp ce echipajul privea scena cu stupefactie, unul dintre obiecte a inceput sa coboare spre suprafata apei, parand sa aiba anumite probleme tehnice. OZN-ul avea in mijloc o deschidere de aproximativ treizeci de metri. Pe partea externa, avea doua randuri de hublouri. Ambarcatiunea a acostat pe plaja. Dahl a iesit pe punte si a facut patru fotografii. In clipa aceea, farfuria zburatoare a inceput sa oscileze din ce in ce mai tare. Din interiorul ei a izbucnit o ploaie de fragmente de metal incandescente, care au lovit din plin vasul, omorand cainele lui Dahl si arzand bratul fiului sau. Apoi, OZN-ul a reusit sa-si recapete inaltimea, urcand sus pe cer, alaturi de restul formatiei. Accelerand fulminant, cele sase ozn-uri au disparut mai apoi departe, la orizont, deasupra apelor Pacificului.Un vizitator misteriosDupa ce i-a raportat incidentul superiorului sau, ofiterul de marina Fred L. Crisman, Dahl a crezut ca incidentul a luat sfarsit. Dar a doua zi dimineata, el a primit acasa vizita unui personaj misterios, imbracat in negru, aflat la volanul unui automobil Buick, de culoare neagra. Individul parea grabit.
El l-a invitat pe Dahl sa ia micul dejun impreuna, la un mic restaurant din apropiere. Acesta a acceptat. Cand au inceput sa vorbeasca, Dahl a ramas siderat: omul acela stia totul despre intamplarea cu ozn-ul. La un moment dat, el a spus cu o voce grava: "Tacerea este cel mai bun lucru pentru dumneavoastra si intreaga familie. Nu ar fi trebuit sa vedeti ceea ce ati vazut". Dahl a plecat de la intalnire perplex si foarte tulburat.
In aceeasi zi, la treizeci de kilometri distanta, in Cascade Mountains, au avut loc o serie de evenimente ce au semanat mult cu ce s-a petrecut la Maury Island. In timp ce zbura la trei mii de metri pe deasupra rezervatiei indiene Yakima, pilotul Kenneth Arnold a observat o escadrila formata din noua obiecte zburatoare stralucitoare. Arnold a facut public acest incident, lucru ce i-a adus o mare atentie mediatica. Printre persoanele carora Arnold le-a relatat aventura lui s-a numarat si un ziarist, pe nume Ray Palmer, care edita revista "Amazing Stories", consacrata fenomenelor inexplicabile. Palmer i-a cerut in exclusivitate lui Arnold o relatare detaliata a intamplarii prin care trecuse. Intre timp, Palmer a aflat si de cazul Maury Island. Simtind interesul subiectului, el a reluat contactul cu Kenneth Arnold, oferindu-i doua mii de dolari pentru ca acesta sa ancheteze evenimentele ce se petrecusera acolo. Desi nu avea experienta, atras de suma de bani, pilotul nu a refuzat. Astfel a aparut primul ufolog din istorie. Fara sa stie, el a fost amestecat in cel mai controversat caz din toate timpurile.
Pe 29 iulie, Kenneth Arnold a zburat la Tacoma, pentru a-si incepe ancheta. La sosire, dorind sa rezerve o camera la hotelul Winthrop, a avut o prima surpriza: o camera fusese deja retinuta pe numele sau, desi nimeni nu stia ca el va sosi in oras. Crezand ca este vorba doar despre o simpla coincidenta, Arnold a pornit in cautarea lui Dahl, martorul evenimentelor de la Maury Island. Speriat, inca, de cele traite si de intalnirea cu omul in negru, acesta a refuzat la inceput intrevederea cu pilotul de aviatie. Printr-un intermediar, el chiar i-a sugerat lui Kenneth Arnold sa renunte la cercetari si sa se intoarca acasa, pentru ca isi risca viata. Dar acesta a insistat asa de mult, incat pana la urma l-a convins pe Dahl sa se intalneasca la hotelul Winthrop, pentru a-i povesti tot ce se intamplase la Maury Island. A doua zi dimineata, buimacit inca de povestea pe care o ascultase, Arnold a fost trezit de bubuituri puternice in usa camerei de hotel. A deschis si s-a trezit fata in fata cu... Dahl. Revenise, dar acesta nu era singur: venise insotit de superiorul sau ierarhic, Fred Crisman, care pornise, la randu-i, o cercetare a evenimentelor, pe contul lui. In urma unei vizite personale la Maury Island, observase ca toata insula era plina de resturi metalice, din care adunase, o parte, intr-o cutie. Dupa opinia lui, trebuiau cercetate de un specialist. Arnold a acceptat sugestia, dar specialistul chemat de el n-a fost un oficial competent, ci E. J. Smith, un capitan al fortelor aeriene, prieten al sau. Acesta a acceptat cu mare entuziasm sa il ajute si, pe 30 iulie, Arnold a mers sa il aduca cu avionul. In seara acelei zile, o noua intalnire, de data asta in patru, s-a organizat la hotelul Winthrop. Dupa un interogatoriu detaliat, capitanul Smith i-a rugat pe Dahl si Crisman sa ii arate esantioanele resturilor gasite pe insula si fotografiile cu OZN-uri. El le-a mai cerut sa faca posibila o intalnire cu celalalt om al echipajului lui Dahl, care vazuse OZN-urile.Urmarit si supravegheatCeva mai tarziu, pe la miezul noptii, cei doi prieteni piloti, Kenneth Arnold si E. J. Smith, au primit un telefon de la un jurnalist celebru in epoca, Ted Morello, reporter la United Press. Ce-au aflat i-a lasat perplecsi. Morello le-a spus ca un corespondent anonim al revistei ii relevase anumite detalii din discutiile lor private, purtate in camera de hotel. Arnold i-a suspectat la inceput pe Dahl si pe Crisman, dar Morello cunostea si unele lucruri pe care Arnold si Smith le discutasera in timp ce erau singuri in camera.
Unica explicatie plauzibila: in camera de hotel erau ascunse microfoane. Dar desi au scotocit cu minutiozitate camera, nu au gasit nimic.
Din perplex, Arnold a devenit temator. A doua zi, Dahl si insotitorul sau aflat pe salupa in ziua intalnirii cu OZN-urile au adus doua feluri de mostre de metale gasite pe insula. Arnold a remarcat imediat ca fragmentele nu corespundeau cu cele oferite cu o seara inainte de Crisman. Erau niste ramasite banale de fier. Tot mai banuitor, Arnold l-a avertizat telefonic pe Crisman ca va cere ajutorul serviciilor secrete ale fortelor aeriene americane. Ceea ce a si facut. El l-a sunat pe locotenentul Brown, un ofiter al serviciilor secrete ale bazei militare din Hamilton, California, pentru a-l ruga sa participe la ancheta. Brown mai cercetase si inainte astfel de cazuri si Arnold spera ca el isi va putea spune cuvantul de expert in cadrul anchetei. In seara urmatoare, Brown, insotit de un coleg, a venit la hotelul Winthrop. Crisman a sosit si el, in graba, pentru a relata povestea sa si a lui Dahl. Uimit, Arnold a remarcat lipsa totala de interes a lui Brown fata de ceea ce se intamplase. Scurtand cat se poate de mult marturiile, Brown si insotitorul sau au plecat inapoi la baza din Hamilton, luand cu ei cutia cu "resturile de la OZN".
Moartea se amesteca in anchetaDin clipa aceea, evenimentele au luat o turnura sinistra. A doua zi, Arnold a primit un telefon de la Crisman, care l-a anuntat ca avionul cu care plecase Brown s-a prabusit la 25 de minute dupa decolare. Brown si copilotul murisera. Stirea a fost confirmata de catre Smith, care a verificat-o la informatiile armatei. Arnold a inceput sa se teama foarte tare pentru viata sa. L-a sunat pe jurnalistul Ray Palmer si i-a spus ca renunta la ancheta si ca se intoarce acasa. Palmer i-a spus ca nu cumva sa ia cu el vreunul dintre fragmentele metalice restante...
Ceva mai tarziu, Arnold a primit alte stiri alarmante, de data asta de la Morello. Un corespondent misterios il informase pe acesta ca avionul capitanului Brown fusese doborat de un tun de 20 de milimetri. Se trasese de mai multe ori asupra aparatului B25. Ziarul "Tacoma Times", de pe 2 august, titra: "Prabusirea unui avion al armatei in apropiere de Keslo. Se presupune ca este vorba despre un sabotaj". Articolul dadea de inteles ca avionul fusese doborat pentru ca resturile din farfuria zburatoare sa nu ajunga la baza din Hamilton.Disparitii straniiIntrigati de cursul tot mai bizar al evenimentelor, Arnold si Smith au plecat in cautarea lui Dahl si Crisman, hotarati sa finalizeze ancheta. Dar spre stupefactia lor au aflat ca cei doi plecasera, brusc, in Alaska. Persoanele implicate in ancheta dispareau una dupa alta. Capitanul Smith a primit si el, in scurt timp, ordinul de a se intoarce imediat la baza. Kenneth Arnold si-a dat seama ca venise vremea sa se retraga, inainte de a fi omorat. Mai avea o singura dorinta: sa se intoarca acasa. A decolat din Tacoma, dupa ce isi facuse plinul de carburant la Pendleton, in Oregon. Dar chiar inainte de a se pregati de aterizare, motorul avionului s-a oprit. Arnold a simtit ca o apuca pe acelasi drum ca si Brown. Dar datorita indemanarii sale de pilot, a reusit sa coboare avionul pe pista.Adevarul ascunsDupa retragerea lui Arnold, ancheta a fost reluata de catre un ofiter al serviciilor secrete ale armatei aerului, de la baza din McChord. Acestuia nu i-a trebuit prea mult timp pentru a trage concluzia ca toata povestea fusese, de fapt, o... farsa de presa. Dorinta unui ziarist de a-si vinde ziarul ajuns aproape de faliment. Cat despre cei morti si disparitiile stranii, nu era vorba decat despre coincidente... In fata acestui refuz al oficialitatilor vremii de a lua in serios o intamplare asa de concreta, s-a vorbit despre o operatiune de camuflaj, pusa la punct chiar de catre guvern. S-a dorit blocarea anchetei de la Maury Island si chiar s-a ajuns la crima, pentru ca adevarul sa nu iasa la lumina zilei. Dar de ce?Ipoteza Kell
In 1987, ufologul John Kell a incercat sa raspunda intr-un mod logic la aceasta intrebare. Dupa parerea sa, Crisman il cunostea pe ziaristul Ray Palmer de ani de zile, si dupa ce auzise vorbindu-se despre OZN-urile vazute de Kenneth Arnold in Muntii Cascadelor, a inventat bucata cu bucata intamplarea de la Maury Island. Facand din Dahl complicele sau, el a reusit sa il convinga pe Palmer sa publice povestea in "Amazing Stories". Locotenentul Brown, cu experienta sa de agent secret, a mirosit repede inscenarea, de unde si lipsa sa de interes pentru eveniment. Tot dupa parerea lui Kell, Brown nici macar nu incercase sa ia cu el resturile "ozn"-ului pentru a le duce la baza militara din Hamilton.
Dar, desi este convins de inscenare, Kell crede, totusi, ca s-a intamplat ceva bizar la Maury Island, pe 23 iunie 1947, lucru confirmat de moartea cainelui si de arsura suferita de fiul lui Dahl. Cheia incidentului este strania serie de evenimente care a avut loc dupa ploaia de metal incins de deasupra barcii. Dupa parerea lui Kell, era vorba despre niste reziduuri de la uzina de tratare a plutoniului "Atomic Energy Comission" (AEC, comisia de energie atomica) din Hanford, Washington. Materialele asa-zis "extraterestre" recuperate de catre Crisman erau, de fapt, niste deseuri radioactive, aruncate in mod ilegal de catre flota AEC-ului.
Cat despre misteriosul vizitator imbracat in negru, era de fapt vorba despre un simplu angajat al securitatii AEC, care a dat de urma lui Dahl, datorita dosarului medical al fiului acestuia. El l-a sfatuit pe Dahl sa-si tina limba, pentru a nu fi facute publice incalcarile legii, in ceea ce privea deseurile radioactive.
Chiar daca ipoteza "ecologica" a lui Kell este seducatoare, ea nu a reusit, totusi, sa ii convinga pe toti anchetatorii. Doar doi oameni, Dahl si Crisman, stiu adevarul, dar ei nu au mai aparut niciodata dupa plecarea lor in Alaska. Cat timp nu vor exista elemente noi, Maury Island va ramane in continuare "Insula Misterioasa".
Supliment de anchetaMen In BlackCazul "Maury Island" a marcat in ufologie aparitia celebrilor "Men in Black" sau MIB (Oamenii in Negru), aceste personaje imbracate in negru pe care un film american omonim le-a facut celebre in 1997. La putin timp dupa Maury Island, in 1953, Albert Bender, fondatorul "International Flying Saucer Bureau" (Biroul International al Farfuriilor Zburatoare) a avut un conflict cu "Men in Black". Dupa cateva vizite ale acestora, Bender a inchis biroul, chiar daca acesta avea doar 18 luni vechime. Mai tarziu, el a furnizat primul portret-robot al "Men in Black". Conform marturiei sale, acestia poarta niste costume impecabile, negre, demodate, o camasa alba si o palarie. Ei se deplaseaza intotdeauna in grupuri de doi sau trei. Majoritatea lor au legitimatii ce pretind ca apartin unui minister sau unui grup de cercetari in ufologie. Vizitele lor au loc imediat dupa ce are loc observarea unui fenomen OZN, despre care sunt intotdeauna foarte bine informati. Ii ameninta pe martori cu represalii teribile, in cazul in care vorbesc in public despre ce au vazut. Atitudinea lor da de inteles ca apartin unei organizatii secrete, insarcinata sa camufleze fenomenele OZN.
Un fost politist, pe nume Philip Spencer, a semnalat una dintre cele mai recente vizite ale "Men in Black", in 2007. Dupa ce a fotografiat o presupusa entitate extraterestra, la Ilkely Moor, in Anglia, Spencer a afirmat ca a fost vizitat de catre doi oameni care au spus ca apartin serviciilor secrete ale fortelor aeriene. Ei doreau sa recupereze fotografiile facute de catre Spencer. Din fericire, cliseele fusesera deja date unui cercetator, asa ca "oamenii in negru" au trebuit sa plece cu mainile goale.


preluat din: http://www.esoterism.ro

vineri, 21 aprilie 2017

Calatoria spre infinit

De unde venim si unde ne ducem? Aceasta intrebare este de fapt fara raspuns, sau raspunsul este unul ambiguu - venim de nicaieri si plecam spre nicaieri. Traim aici, dar de fapt locul nostru este in alta parte... si daca continuam cu filozofia vedem ca nu ajungem nicaieri.
Important nu este de unde venim sau unde este destinatia. Important este drumul. Ca entitati nemuritoare si infinite, noi nu avem inceput si nici sfarsit, deci drumul nostru nu a inceput niciodata si calatoria noastra nu se va sfarsi vreodata. Astfel ca, noi suntem de fapt niste calatori... niste calatori spre infinit.
In drumul nostru experimentam un infinit de stari si sentimente. Stari si sentimente care actioneaza asupra noastra ca niste macazuri. Fiecare stare si fiecare sentiment ne indreapta spre noi orizonturi. Ideea este ca nu suntem constienti de acest fapt. Noi lasam starile si sentimentele sa ne influenteze fara ca noi sa incercam sa le controlam. Astfel, ajungem sa uram persoane pentru ca nu putem sa controlam felul nostru de a percepe modul cum acestea gandesc sau actioneaza. Ajungem sa fim tristi si abatuti din motive doar de noi intelese. In acest mod, drumul nostru devine mai sumbru si mai dificil. Ne lasam dusi de ura si de vibratii negative spre zone necunoscute si de unde, de multe ori, ne este greu sa ne intoarcem.
Dar daca tot calatorim, de ce sa nu avem un drum frumos? Un drum plin de experiente extraordinare care sa ne defineasca perfect maretia. Un drum care poate fi urmat doar atunci cand sentimentele noastre, trairile si actiunile noastre sunt marete. Din acest motiv trebuie sa traim maret si sa experimentam la maximum fiecare clipa. Trebuie sa iubim si sa vedem binele acolo unde pare sa nu existe. In acest mod, drumul nostru spre infinit ne va dezvalui adevarata noastra maretie. Atunci, calatoria noastra se va transforma intr-o infinita exaltare.

miercuri, 19 aprilie 2017

Strict Secret - Dezvaluirile unui angajat NASA

Imagini pentru IRIDIUM 33Un fost angajat al NASA a dezvaluit publicului ca extraterestrii au fost vinovati de coliziunea dintre satelitii american si rus, Iridium 33 si Kosmos-2251. Incidentul care s-a produs in 2009, deaspura Peninsulei Taimyr, a starnit panica in cadrul agentiilor spatiale americane si rusesti.
Ciudat a fost ca cele doua doua aparate, care evoluau pe orbite total diferite, si-au schimbat, brusc, cursul, intrand, pur si simpul, unul in celalalt. Impactul a fost atat de puternic, incat cei doi sateliti s-au facut praf.
Conform fostului angajat NASA, satelitul american Iridium 33 a scapat de sub control, refuzand sa raspunda la comenzile de la sol, de parca o forma nevazuta ar fi actionat asupra lui. Acesta a mai declarat faptul ca este imposibil ca toata partea electronica a aparatului sa se defecteze dintr-odata si fara nici un motiv. Este evident ca au fost extraterestrii!
Ancheta desfasurata a dezvaluit ca Iridium nu a avut nicio defectiune tehnica si ca pur si simplu, aparatul  a preluat initiativa. Desi a fost contestat de specialisti, in SUA si Rusia nimeni nu a dorit sa comenteze declaratia fostului angajat NASA care, din motive de securitate, nu si-a expus identitatea.

sursa articol: http://incomemagazine.ro
sursa foto: http://www.spaceweather.com

sâmbătă, 15 aprilie 2017

Adevarul Pastelui si macelul mieilor

Imagini pentru pasteleInainte de a fi o sarbatoare religioasa, Pastele sarbatoreste de fapt un eveniment astronomic. Pastele corespunde Echinoctiului de primavara, dar si renasterii naturii. Ca o obisnuinta, aceasta sarbatoare a fost confiscata de Biserica Crestina si transformata in sarbatorirea Invierii lui Iisus. Pliat pe vechiul calendar, Pastele a fost practic mutat din martie, ajungand sa se sarbatoreasca pana aproape de iunie. Aceasta mutare a sarbatorii a convenit bisericii care, astfel, i-a dat o conotatie pur religioasa.
Desi sarbatoarea are in centru ideea renasterii si a invierii (pana la urma, Iisus invie), ea incepe cu un adevarat macel. De fapt, macelul are legatura cu Iisus. Asa-zisul Fiu al lui Dumnezeu este batut, schingiut si rastignit pentru a ne ierta noua pacatele (pe care tot Dumnezeu ni le-a ingaduit sa le facem, doar totul se face cu voia Domnului, dar sa fie...). Acel macel al corpului lui Iisus (mielul suprem) este practic repetat in prezent printr-un macel la un nivel mai mare... macelul mieilor.
Aceasta traditie malefica ne pastreaza in continuare intr-o accentuata inapoiere, atat intelectuala, cat si spirituala. Nu inteleg de ce oamenii simt nevoia sa macelareasca niste biete creaturi pentru ca sa manance pana le crapa stomacul.
Jertfa lui Iisus este de fapt o ideea mai veche, preluata din vremuri imemoriale si este legata de adevarate jertfe umane. Jertfe umane ce nu aveau nicio legatura cu spiritualitatea, ci mai mult cu afundarea in materialism. Nu este nimic spiritual in a bea sangele unui om si a-i manca carnea. Iar jertfa in sine a vreunui zeu sau dumnezeu nu poate salva niciun individ. In realitate, dor noi ne putem salva. Nu avem nevoie de salvatori sau mantuitori. Iar daca Iisus a existat, el nu a corespuns decat intr-o mica masura cu figura sa biblica.
Revenind la miei, nu condamn oamenii care mananca carne pentru ca nu au alta posibilitate (cert este ca e mai scump sa mananci vegetale decat carne), dar nu pot sa suport lacomia si dorinta de a macelari animale doar pentru a manca pentru ca mai apoi sa dai de treaba doctorilor.

marți, 11 aprilie 2017

10 adevaruri care-ti vor schimba viata - Cherie Carter-Scott

Regula nr. 1 – Vei primi un corp
Chiar daca iti iubesti corpul sau nu, este al tau pentru toata viata, asa ca accepta-l. Ceea ce conteaza este inauntrul tau.
Regula nr. 2 – Vei primi lectii
Viata reprezinta o experienta continua de invatare, fiecare zi aducand oportunitati de a invata mai mult. Invatarea acestor lectii reprezinta cheia catre descoperirea si implinirea propriei tale vieti.
Regula nr. 3 – Nu exista greseli, exista doar lectii
Evolutia ta catre intelepciune este un proces de experimentare, incercare si greseala, asadar inevitabil lucrurile nu vor merge intotdeauna conform planului sau vor iesi exact asa cum vrei tu.
Compasiunea este remediul pentru judecata aspra noastra si a celorlalti. Iertarea nu este doar divina – ea reprezinta “comportamentul prin care se sterge un gol emotional”. A te comporta etic, pastrandu-ti integritatea si cu umor – in special capacitatea de a rade de tine si de propriile tale greseli – confirma faptul ca “greselile” sunt doar lectii pe care trebuie sa le invatam.
Regula nr. 4 – Lectia se repeta pana cand este invatata
Lectiile se repeta pana cand sunt invatate. Ceea ce se manifesta ca probleme si provocari, neplaceri si frustrari sunt lectii – acestea se vor repeta pana cand le vei accepta si invata. Constientizarea si abilitatea ta de a face schimbari sunt elemente necesare pentru invatarea acestei reguli.
Fundamentala este de asemenea acceptarea faptului ca nu esti o victima a circumstantelor sau a sortii – “cauzele” trebuie recunoscute; altfel zis: totul se intampla raportat la modul tau de a fi si la comportamentul tau. A invinovati pe altcineva pentru propriile tale probleme este un mod de a scapa si de a nega; tu singur esti responsabil pentru tine si pentru ceea ce ti se intampla. Rabdarea este necesara – schimbarea nu vine peste noapte, asa ca acorda timp schimbarii.
Regula nr. 5 – Invatarea este un proces continuu
Cat traim invatam. Intra in “ritmul vietii”, nu i te impotrivi. Asuma-ti angajamentul de a invata si de a schimba – fii suficient de umil pentru a-ti recunoaste propriile slabiciuni, si indeajuns de flexibil pentru a te adapta, pentru ca rigiditatea va nega libertatea noilor posibilitati.
Regula nr. 6 – “Acolo” nu inseamna mai bine decat “aici”
Cealalta parte a dealului s-ar putea sa fie mai verde decat a ta, dar existenta ta acolo nu garanteaza fericirea eterna. Fii recunoscator si bucura-te de ceea ce ai si de calatoria ta. Apreciaza mai bine ceea ce este bun in viata ta, decat sa acumulezi lucruri care nu te vor conduce catre fericire. Trairea in prezent te ajuta sa obtii pacea.
Regula nr. 7 – Ceilalti sunt oglinzi ce te reflecta pe tine
Iubesti sau urasti ceva la o persoana raportat la ceea ce iubesti sau urasti la tine. Fii tolerant; accepta-i pe ceilalti asa cum sunt si straduieste-te sa constientizezi; straduieste-te sa te intelegi si sa percepi obiectiv propria ta persoana, gandurile si sentimentele tale. Experientele negative sunt oportunitati de a vindeca ranile pe care le ai. Ajuta-i pe ceilalti, si astfel te vei ajuta pe tine. Unde ai fost incapabil sa-i ajuti pe ceilalti este un semn ca nu raspunzi corespunzator propriilor tale nevoi.
Regula nr. 8 – Ce se intampla cu viata ta este alegerea ta
Detii toate uneltele si resursele de care ai nevoie. Ceea ce faci cu ele depinde de tine. Asuma-ti responsabilitatea asupra ta. Invata sa renunti atunci cand nu poti schimba lucrurile. Nu te enerva – gandurile amare iti intuneca mintea. Curajul este in fiecare dintre noi – foloseste-l atunci cand trebuie sa faci ceva bun pentru tine. Cu totii avem o putere innascuta si un spirit aventuros, pe care ar trebui sa le folosim pentru a imbratisa ceea ce urmeaza.
Regula nr. 9 – Raspunsurile sunt la tine
Ai incredere in instinctele tale si in sentimentele tale, chiar daca le auzi ca o voce slaba sau daca apar ca o sclipire de moment. Asculta-ti sentimentele ca si cum ar fi sunete. Vezi, auzi si ai incredere. Foloseste inspiratia innascuta.
Regula nr. 10 – Vei uita toate acestea la nastere
Toti ne nastem cu aceste capacitati – primele noastre experiente ne conduc intr-o lume fizica, departe de sentimentele noastre, acestea devenind nehotarate, cinice si lipsite de credinta si incredere. Cele 10 reguli nu sunt porunci, ele sunt adevaruri universale care se aplica tuturor. Cand te ratacesti, apeleaza la ele. Ai incredere in puterea spiritului. Aspira catre intelepciune – aceasta este ultima incercare a vietii si nu cunoaste limite in afara acelora impuse de tine.

sâmbătă, 8 aprilie 2017

Greșelile noastre se înregistrează în noi. Nu Dumnezeu este cel care ne pedepsește

“De ce Dumnezeu a fost prezentat ca fiind ocupat zi și noapte să supravegheze oamenii și să noteze într-un mic carnet greșelile pe care ei sunt pe cale să le comită, în mod vizibil sau în secret? În realitate, Dumnezeu nu se ocupă de greșelile oamenilor. Să spunem că își petrece timpul în ospețe, hrănindu-se cu nectar și ambrozie, iar toți îngerii se bucură cu El cântând şi interpretând la instrumentele lor muzicale.
Atunci, veţi spune, ce se întâmplă când comitem unele greşeli?… Este foarte simplu. Dacă oamenii au avut ideea de a construi niște mașini de înregistrat, înseamnă că niște mașini analoge există deja în natură, deci și în ei înșiși. Iar aceste „mașini” înregistrează gândurile, sentimentele și faptele lor. Când ei depășesc limita într-un domeniu, oricare ar fi el, un mecanism se declanșează, și ei pierd ceva, fie în planul fizic, fie în planul sentimentului, fie în cel al gândului. Și aceasta este pedeapsa. Nu Dumnezeu este cel care ne pedepsește. Din contră, Dumnezeu este întotdeana gata să ne primească la ospețele celeste.”
Autor: Omraam Mikhaël Aïvanhov

sursa: http://portalspiritual.com

marți, 4 aprilie 2017

Calea si "Legile" Reincarnarii

A reusi evolutia dincolo de karma , nu este un lucru minor, mai ales intr-o lume ca a noastra.
Mai mult ca niciodata, tebuie sa observam Legile Incarnarii.Legea 1

Aminteste-ti de misiunea ta, ca Suflet cu un motiv de reincarnare.Legea 2

Niciodata nu te lasa prins in karma locala familiala, regionala sau planetara.Legea 3

Superenergizeaza corpul fizic, mental si energetic, ca sa poata servi cerintelor Legii 4.Legea 4

Evolutia este incorporata prograsiv prin expansiunea Constiintei.

4a. Sinele este realizat ca Suflet

4b. Sufletul este realizat ca un camp al Intentiilor

4c. Elementele-Intentie sunt ridicate in vibratieLegea 5

Manifesta Inaltarea.
Misiunea Sufletului trezit este foarte simpla, prin urmarirea "Caii" asa cum s-a numit in multe locuri si timpuri.
Calea mai este cunoscuta si sub numele de "Calea Cosmica", "Legile incarnarii", "Progresul Inaltarii",si ""Expansiunea Constiintei".


Alte nume ale Caii sunt "Cunoasterea lui Dumnezeu","Procesul de Ascensiune","Procesul Evolutiei".


Ori prin ce nume este cunoscut, Sufletul treaz se angajeaza activ in Legile Incarnarii, pentru a calatori pe Calea Cosmica si a castiga in Maestrie-Inaltare.


In reamintirea Caii ca adevaratul si revelatul scop la vietii, un Suflet indeplineste Legea 1.


Pentru a ridica constiinta cuiva, trebuie sa calatorim printr-un spectru vibrational al unor chiar mai inalte niveluri de rafinament.


Calatorind in acest mod implica directii specifice ale miscarii spirituale interioare.


Directia Caii este specifica si pentru acest lucru, cerintele catre Cel ce practica sunt la fel.


A calatori in nivele de constiinta mai inalte este un fenomen cunoscut de asemenea ca "Inaltare".


Adeptii isi dau seama de nevoia vesnica spre Inaltare (a calatori spre nivele de Constiinta mai inalte ), si facand acest lucru , ei devin adevarati Maestri.Indeplinirea Legii 2 este un proces din doua etape:

2a. Pretuirea Adevarului si a Onestitatii mai mult decat orice in viata.

2b. Posesia unei asemenea Realizari de sine si Claritate, pentru a fi dincolo de orice identificare a Sinelui cu altceva decat Sufletul.

Sufletul realizat este dincolo de diferentele marunte si false date de nationalitate, credinte, familie, etnie, rasa, gen, profesiune, situatie economico-sociala si orice titluri bazate pe Ego.Indeplinirea Legii 3 se regasete progresiv intr-o mai mare rafinare a vehiculului care este corpul in care vine sufletul la incarnare.

Acesta Lege este cunoscuta si ca " Atingerea puterilor spirituale".

3a. Corpul fizic este insanatosit prin observarea Legilor Naturii.

3b. Corpul energetic este insanatosit prin obtinerea si constientizarea Energiei si observarea legilor naturii.

3c. Corpul mental este insanatosit prin Cinste si Claritate si prin gandire in spritul legilor naturii.
Indeplinirea Legii 4 este regasita progresiv prin autorealizare mediatativa si folosirea corecta a cunostintelor obtinute prin meditatie.


4a. Sinele este realizat ca Suflet, Sufletul este sinonim cu Constiinta. Sufletul este un fragment din Dumnezeu, si asemenea lui Dumnezeu, si este compus din Intentie, Constienta si Energie.

4b. Sufletul este deplin realizat la cel mai fundamental nivel al fiintei ca un camp de elemente de Intentie. In esenta Sinele ca elemente de Intentie este baza corecta pentru Maestrie si manifestarea unor intentii inalte.

4c. Elementele-Intentie sunt inaltate prin larga deschidere a corpului, individual si ca sistem interactiv, pe o baza progresiva.

Acesta este un proces fara sfarsit si din acesta cauza castigarea unei Maestrii mai mari este de asemenea fara sfarsit.

Castigarea Maestriei trebuie sa fie progresiva si cumulativa pana ce se atinge un anumit minim.Cand nivelul de Adept este depasit, capacitatea de a indeplini Legea 5 incepe sa prinde contur.


Indeplinirea Legii 5 se regaseste progresiv prin Realizare, aplicarea acestei Realizari prin faptul ca Mediul si Sinele sunt compuse ambele din Constiinta.

In aceasta unitate esentiala , Constiinta de Sine si de Mediu este implicita si din acesta cauza efectele fizice reciproce sunt fara sfarsit.

Relatiile fizice si spirituale dintre Sine si Mediu sunt o problema de interactiune de campuri, al carui rezultat este karmic.

Prin virtutea unei asemenea realizari , practicantul constientizeaza nevoia spirituala a inaltarii Mediului, exact in aceeasi masura ca si Inaltarea Sinelui.


Puterile psihice si spirituale cresc atunci , lucru care este privit intr-un sens larg ca puritate/inaltime a Intentiilor din care aceste puteri provin.


Este corect sa spunem ca "Cunoasterea lui Dumnezeu" este:


1. Constienta Sinelui si a Constiintei ("Eu sunt Acesta").

2. Scopul de a ridica Constiinta progresiv ( Eu sunt Acela care se Inalta).

3. Constienta Inaltarii si a lucrului inaltat ( Sinele ca Maestru al Constiintei), (mana care inalta este de asemenea mana care este inaltata").

4. Constienta campului-constiinta ( baza pentru "Noi suntem acestia").

5. Scopul de a ridica progresiv campul (Intentia-baza a Manifestarii).


6. Inaltarea campului si a Sinelui impreuna ( conclavul Maestrilor) , implicand alinierea psihica si spirituala (grup minte-intentie, ( "Noi suntem Acestia").


7. Inaltarea este atinsa in primul rand in invelisurile sufletului (corpuri) prin urmatoarele 7 variabile :

a. castigarea de Chi

b. cresterea vibratiilor

c. cresterea claritatii

d. corecta aliniere psihica

e. cresterea purificarii

f. corecte intentii/fapte

g. expansiunea/manifestarea unor stari inalte8. Capacitatea de a demonstra prin Inaltare adeziunea la Cale si de a explora particularitatile ei, mai ales subtilitatile Intentiei.

9. Scopul vietii (expansiunea Constiintei) si relatiile noastre karmice cu Dumncezeu ca rezultat al intentiilor emise in fiecare moment.

10. Cunoasterea lui Dumnezeu ca Constiinta, Sufletul ca Constiinta, Natura ca Constiinta ( unitatea in esenta).

11. Adevarul despre toate celelalte fara exceptie , Fapte si Legi naturale.
Maestrul este un Agent al lui Dumnezeu autorealizat, tot la fel cum un neuron este un agent al corpului si al mintii.

A fi "Acel Care se Inalta" inseamna a actiona in concordanta cu Voia lui Dumnezeu.

A inalta o zona sau un efect (camp) inseamna implicit a fi inclus inauntrul sferei de influienta Cosmica/Divina.

Inaltarea este universal cunoscuta in toate locurile de Iluminare prin Cunoastere.

Dincolo de a avea un inalt statut, Inltarea este standardul comun prin care cei ce urmeaza Calea se recunosc unii pe altii.

Inaltand zone de efecte inseamna a asista in procesul evolutionar al Sinelui si Sufletlui, Natura ca Constienta, si Umanitatea per total.


Toate organismele pot fi clasificate ca si campuri de elemente de Intentie ordonate.

Toate Mediile pot fi clasificate ca si campuri colective de elemente de Intentie, care pot sau nu pot fi in coeziune sau ordonate.Un Maestru poate discerne gradele de ordine si haos dintr-un camp dat , simtind prin corp.

Prin aceste simtiri (conexiuni energetice cu Mediul) Maestrul angajeaza iItentia spre a aduce o mai mare sofisticare (Inaltare)
tuturor zonelor de efecte pe care le are de manuit prin expertizare.

Chiar si intreaga Lume poate fi inaltata de un Maestru, dar acesta nu este de loc un lucru usor avand in vedere karma colectiva si era moderna.

Inaltarea Lumii cere un extraordinar de inalt nivel al purei Intentii, dar chiar si atunci efectele psihice/spirituale sunt rareori semnificative in mod permanent.

Pe de alta parte, un conclav de Maestri, este mult mai capabil nu numai sa inalte Lumea in moduri superioare efortului unui simplu individ, dar si sa sustina efectele psihice-spirituale pentru mai mult timp.

Daca vreodata a fost suficient numarul celor cu asemenea abilitati stransi la un loc, o masa critica a Intentiei spirituale exercitate, poate fi transcesa printr-un camp-baza foarte larg.

Acest camp poate chiar fi atat de mare ca intreaga Lume, implicand faptul ca consecintele in intrega Lume vor fi semnificative si semi-permanente.

Daca publicul a fi sufiecient de educat cu privire la subtilitatile Intentiei si calatoriei pe Cale, o asemenea ridicare de Constiinta a Lumii ar deveni solida si permanenta.

Acest lucru reprezinta o culme majora a procesului de evolutie al acestei planete si este Voia lui Dumnezeu.

Orice scop social mai mic decat o asemenea ridicare a Constiintei Lumii cu rezultat in ascensiunea Omenirii in masa, este sub nobilul scop al evolutiei pe Terra.


sursa: http://www.esoterism.ro